FI SV EN

Talousneuvoston kokoukset

Talousneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouksissa käytävä keskustelu perustuu asiantuntija-alustuksiin ja talousneuvostolle laadittuihin tutkimuksiin ja selvityksiin. Talousneuvoston kokouksen muistio ja sen mahdolliset liitteet ovat luettavissa valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla noin viikko kokouksen jälkeen.
 

2017

Elokuu

23.8.2017 Valtion tulo- ja menoarvio vuodelle 2018

Toukokuu

10.5.2017 Raha­politiikka ja sen välittyminen talouteen

Huhtikuu

19.4.2017 Digitalisaation vaikutus talouspolitiikan tavoitteisiin sekä hallituksen puolivälitarkastelu

Helmikuu

22.2.2017 Hallituksen tulevaisuusselonteko työn murroksesta

Tammikuu

25.1.2017 Suomi kansainvälisissä arvoketjuissa – yritysten näkökulma