Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

SHM och THL informerar
Antalet coronafall och patienter som vårdas på sjukhus har ökat - största delen inte vaccinerade

Social- och hälsovårdsministeriet
7.10.2021 10.00 | Publicerad på svenska 7.10.2021 kl. 10.46
Pressmeddelande 286

Fram till den 6 oktober har 84 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, det vill säga 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första vaccindosen, och 72 procent båda vaccindoserna. Enligt den nuvarande bedömningen är det möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent före utgången av oktober, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

I åldersgrupperna över 60 år har redan över 87 procent fått båda vaccindoserna. Av befolkningen i åldrarna 50–59 år har 83 procent fått båda vaccindoserna, och av befolkningen i åldrarna 40–49 år 76 procent.  Vaccinationstäckningen för den första vaccindosen har ökat mest i åldersgruppen 12–15 år under den senaste veckan (1 procentenhet, dvs. från 68 procent till 69 procent). När det gäller den andra vaccindosen har vaccinationstäckningen under den senaste veckan ökat mest i åldersgrupperna 12–15 och 16–19 år (8 procentenheter i båda grupperna), och är således nu 15 procent i åldrarna 12–15 och 47 procent i åldrarna 16–19.  

Under den senaste veckan har personer i åldrarna 12−79 år som inte är vaccinerade tagits in på sjukhus 14 gånger oftare än personer i samma åldersgrupp som fått båda vaccindoserna. Belastningen på sjukhusvården har börjat öka i många sjukvårdsdistrikt. 
Det viktigaste är nu att med alla medel försöka öka vaccinationstäckningen och främja hälsosäkerheten både regionalt och lokalt. Det regionala och lokala epidemiläget kan också förutsätta omfattande informationsstyrning och beslut om begränsningar som gäller större områden än enskilda kommuner.  

I september var 74 procent av sjukhuspatienterna ovaccinerade

Antalet nya coronapatienter som tas in på sjukhus per vecka har varierat mellan 60 och 81 patienter inom den specialiserade sjukvården de senaste sex veckorna. Förra veckan togs det in sammanlagt 69 nya coronapatienter till bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården, och 22 nya patienter till intensivvårdsavdelningar. I slutet av vecka 39 vårdades sammanlagt 105 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem var 72 på bäddavdelningar och 33 på intensivvårdsavdelningar. Den föregående veckan vårdades 56 inom den specialiserade sjukvården och 25 på intensivvårdsavdelningar.  

Det är främst personer i åldern 50−79 år som inte är vaccinerade som har behövt sjukhusvård. Risken att hamna på sjukhus har varit 18 gånger större jämfört med de i samma ålder som fått båda vaccindoserna.  Av de som togs in på sjukhus i september var 74 procent ovaccinerade. För att förhindra flera allvarliga sjukdomsfall och minska behovet av sjukhusvård krävs det att vaccinationstäckningen ökar och antalet coronafall minskar avsevärt.  

Coronafallen har börjat öka

Antalet coronafall har börjat öka igen, vilket är oroväckande. Nu drabbas främst de som inte är vaccinerade. Under de två senaste veckorna (20.9–3.10.) har det rapporterats 123 nya smittfall per 100 000 invånare, vilket är 15 procent mer än de 107 smittfall per 100 000 invånare som rapporterades under de föregående två veckorna. Jämfört med den föregående veckan har antalet nya coronafall per vecka ökat med över 800 fall. Vecka 39 rapporterades sammanlagt 3 826 fall jämfört med 3 008 den föregående veckan. Totalt 1 089 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 6 oktober.  

Anvisningarna har ändrats och därför tas det nu färre tester. Vecka 39 togs det cirka 10 procent färre tester än den föregående veckan. Att det tas färre tester och att testningskriterierna ändrats har lett till att antalet positiva testresultat har ökat. Av de tester som togs förra veckan var 4,9 procent positiva. Detta är en ökning jämfört med den föregående veckan när andelen positiva testresultat var 3,5 procent. Att de positiva testresultaten ökat så tydligt betyder att det finns fler smittfall i befolkningen än vad som rapporteras. 

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Institutet för hälsa och välfärds uppföljningsrapport publiceras på webbsidan med uppföljningsrapporterna om Hybridstrategin varje torsdag på eftermiddagen.

Ytterligare information:

Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]