Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till dem som arbetar vid statsrådets kansli finner man i den alfabetiska förteckningen eller genom en sökning med personens namn. På statsrådets webbplats finns alla ministeriers kontaktuppgifter

Besöksadress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
Registratorskontorets besökadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet

Växel: 0295 16001
Fax: 09-1602 2165

E-post: [email protected]
Registratorskontorets e-post: [email protected]

Statsrådets kanslis nätfaktureringsadress
Nätfaktureringsadress/EDI-kod: 003702459755
Förmedlarkod E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
FO-nummer: 0245975-5
Momsnummer: FI02459755

Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet