Kontaktinformation

Kontaktuppgifter till dem som arbetar vid statsrådets kansli finner man i den alfabetiska förteckningen eller genom en sökning med personens namn. På statsrådets webbplats finns alla ministeriers kontaktuppgifter.

Besöksadress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet

Registratorskontoret

Besökadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet
E-post: [email protected]

Telefon

Växel: 0295 16001
Fax: 09 1602 2165

E-post

[email protected]

Nätfaktureringsadress

Nätfaktureringsadress/EDI-kod: 003702459755
Förmedlarkod: E204503 (OpusCapita Solutions Oy)
FO-nummer: 0245975-5
Momsnummer: FI02459755

Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet

 

Kontaktuppgifter till personal


Tillbaka till sök