Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Begränsningar i förplägnadsrörelsernas öppettider i flera landskap

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.7.2021 14.18
Pressmeddelande

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronavirusepidemin. Förordningen träder i kraft den 24 juli 2021. Restaurangernas öppettider och serveringstider begränsas i enlighet med accelerationsfasen i landskapen Kymmenedalen, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Nyland och Egentliga Finland, där förplägnadsrörelser får servera alkohol kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta. Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar. 

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i områden på basnivå och i accelerationsfasen.

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i landskapen Åland, Södra Österbotten, Kajanaland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Österbotten, Satakunta, Södra Karelen, Egentliga Tavastland och Lappland från och med den 24 juli: Inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

Det regionala epidemiläget ska ses över under nästa vecka. Om epidemiläget försämras kan begränsningarna som gäller förplägnadsrörelsernas öppettider utvidgas ytterligare.
 

Mer information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]