Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

SHM och THL informerar
Coronaepidemin fortsätter avta, men det går långsamt – full vaccinationsserie skyddar väl mot smitta

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2021 10.00 | Publicerad på svenska 9.9.2021 kl. 12.30
Pressmeddelande 249

Antalet nya coronafall minskar fortsättningsvis i Finland, men det konstateras fortfarande många smittfall. Under vecka 35 (30.8–5.9) rapporterades det sammanlagt 3 842 nya fall, vilket är cirka 300 färre fall jämfört med föregående veckas 4 175 fall.

Under de två senaste veckorna rapporterades det 145 nya fall per 100 000 invånare, dvs. 16 procent mindre jämfört med de 172 fall per 100 000 invånare som rapporterades under de föregående två veckorna. 

Förra veckan togs det över 169 000 tester i hela landet. Andelen positiva testresultat av alla tester har fortsatt minska, och uppgick till cirka 2,3 procent förra veckan. Av alla konstaterade smittfall härstammade 5 procent från utlandet, och 0,3 procent av dessa fall orsakade fortsatt smittspridning.

Snabb smittspårning och snabba karantänåtgärder förebygger fortsatt smittspridning effektivt. Vecka 35 försattes 11 849 personer i karantän, det vill säga ungefär lika många som föregående vecka. 

Största delen av dem som behöver sjukhusvård är ovaccinerade 

82,4 procent av befolkningen som fyllt 12 år har fått den första vaccindosen och 61,3 procent har fått den andra dosen.

Jämfört med vaccinerade personer löper ovaccinerade personer en klart större risk för smitta och även för coronavirussjukdom med symtom. Under de senaste två veckorna har det förekommit relativt sett flest smittor bland ovaccinerade personer i åldern 10–49 år, cirka 400 fall per 100 000 personer. Däremot har det i alla åldersgrupper förekommit mycket få smittor bland personer som fått en full vaccinationsserie, och även incidensen bland dem som fått den första dosen var i de flesta åldersgrupperna mindre än hälften av incidensen hos ovaccinerade personer. 

Vad gäller belastningen inom den specialiserade sjukvården har läget varit stabilt under de senaste veckorna. Belastningen är cirka en tredjedel jämfört med den höga belastningen våren 2020. Största delen av de patienter som behöver sjukhusvård är ovaccinerade.

Enligt sjukvårdsdistriktens uppgifter vårdades den 8 september sammanlagt 98 coronapatienter på sjukhus. Av dem vårdades 25 på avdelningar inom primärvården, 51 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 22 på intensivvårdsavdelningar. Sammanlagt 1 039 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats fram till den 8 september 2021.

Man följer det epidemiologiska läget varje vecka. Lägesrapporten publiceras på torsdagar kl. 10.00.
Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.
 

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]