Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens handlingsplan för Finland och vattenbruksstrategi på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2021 10.20
Pressmeddelande
Kalan pyrstö

Jord- och skogsbruksministeriet tar emot utlåtanden om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens handlingsplan för Finland, om vattenbruksstrategin samt om planens och strategins miljörapport. Remisstiden är 17.12.2021 - 23.1.2022.

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) beviljar medel för fiske, vattenbruk, fiskförädling, handelsåtgärder och lokal utveckling av fiskerisektorn. Fondens medel avsätts också för myndighetsverksamhet, till exempel fiskeövervakning och datainsamling och havspolitiska åtgärder. I programmet fastställs programperiodens strategi, de åtgärder som ska stödjas och en finansieringsplan. Programmet löper över 2021–2027, och genomförandet kan fortsätta fram till 2030. Målet är att bidra till en hållbar tillväxt inom fiskerisektorn. 

Målet med vattenbruksstrategin är att skapa en konkurrenskraftig omvärld som uppmuntrar till hållbar tillväxt, främja ansvarsfullhet och säkra fiskarnas välbefinnande och hälsa. Vattenbruksstrategin gäller Fastlandsfinland och fortsätter i likhet med EHFVF-programmet fram till 2030.

- Konsumenterna är intresserade av hälsosam närproducerad mat, och fisk uppfyller utmärkt detta önskemål. Fisk är också ansvarsfull mat med tanke på klimatet och miljön så det lönar sig verkligen att stödja den inhemska fiskerisektorns hållbara tillväxt, säger minister Jari Leppä.

Miljörapporten omfattar EHVFV-programmet och vattenbruksstrategierna för Fastlandsfinland och Åland. Rapporten har tagits fram av Naturresursinstitutet. 

EHVFV-programmet och vattenbruksstrategin baserar sig på Europeiska unionens förordningar och genomför Programmet för främjande av inhemsk fisk. Programmet och strategin har utarbetats i brett samarbete med intressegrupperna under ledning av jord- och skogsbruksministeriet.

Utlåtandena lämnas in senast den 23 januari 2022 på utlatande.fi eller till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor: [email protected] 

Länk till utlåtandetjänsten: 

Ytterligare upplysningar:

EHVFV-programmet:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2411, [email protected] (17–22.12.2021; 10–23.1.2022)
Saana Tarhanen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2036, [email protected] (17-22.12.2021; 3.1.2022; 10–23.1.2022)
Heta Ratasvuori, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2016, [email protected] (17-22.12.2021; 7.1.2022; 10–23.1.2022) 
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458, [email protected] (27 och 29–30.12.2021) 

Vattenbruksstrategi: 

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2494, [email protected] (17–22.12.2021 och 3.–23.1.2022)

Fiskar Jari Leppä