Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Delta i utarbetandet av riktlinjerna för regionutvecklingen 2040 genom att svara på enkäten om utmaningar och utvecklingsutsikter i regionerna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2022 10.06
Nyhet
Svara på enkäten och berätta din åsikt om regionernas utmaningar och utvecklingsutsikter!

Arbets- och näringsministeriet har inlett en enkät som är öppen för alla. I enkäten samlas synpunkter på framtidsarbetet inom regionutvecklingen. Frågorna gäller ett brett perspektiv på hur invånarnas, företagens och miljöns välfärd kommer att utvecklas under de närmaste årtiondena.

Svaren används när riktlinjerna för regionutvecklingen 2040 utarbetas. Avsikten är att lyfta fram de centrala utmaningarna i regionutvecklingen med tanke på olika regioner och skapa en gemensam syn på viktiga aspekter i regionutvecklingen med tanke på framtiden. Arbetet med riktlinjerna för regionutvecklingen 2040 används som grund för beslutsfattandet när framtida beredningar, strategier och program som anknyter till regionutvecklingen utarbetas. Avsikten är att arbetet ska bli klart hösten 2022.

”Vi hoppas att vi får många svar från olika håll i Finland, från olika aktörer inom regionutvecklingen, från kommuner, landskapsförbund, högskolor och läroanstalter, men också från aktörer inom tredje sektorn och företag samt från invånare. Det är viktigt att få en så bred syn som möjligt på regionernas framtidsutsikter, för att de mångahanda effekterna av förändringstrenderna ska beaktas”, säger Mikko Härkönen, konsultativ tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet.

Enkäten går att besvara till och med den 20 februari 2022. Efter att enkäten avslutats utarbetar arbets- och näringsministeriet ett sammandrag av de svar som ministeriet fått. Sammandraget publiceras i tjänsten Dinasikt.fi.

Mer information:
Mikko Härkönen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 889
Petra Stenfors, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 282