Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Annika Saarikko blir finansminister, Antti Kurvinen är ny forsknings- och kulturminister

FinansministerietStatsrådets kommunikationsavdelningUndervisnings- och kulturministeriet
27.5.2021 11.40
Pressmeddelande 339/2021
Kuva: Matti Vanhanen, Annika Saarikko ja Antti Kurvinen

Republikens President befriade den 27 maj på begäran politices magistern, riksdagsledamoten Matti Vanhanen från medlemskap i statsrådet och från uppdraget som finansminister. Samtidigt förflyttade och förordnade presidenten forsknings- och kulturminister Annika Saarikko till finansminister samt utnämnde juristen, juris magistern, riksdagsledamoten Antti Kurvinen till medlem av statsrådet och forsknings- och kulturminister.

Vid sitt allmänna sammanträde efter presidentföredragningen beslutade statsrådet om ändringar i fråga om ministrarnas arbetsfördelning, ministrarnas ställföreträdare och sammansättningen i ministerutskott och ministerarbetsgrupper. Minister Kurvinen avlade tjänsteed och avgav domarförsäkran vid sammanträdet.

Saarikko fortsätter som statsministerns ställföreträdare. Hon kommer att arbeta i utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet, EU-ministerutskottet, finanspolitiska ministerutskottet och finansutskottet. Dessutom är hon ordförande för ministerarbetsgruppen för hållbar tillväxt i Finland och med i ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen och i ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård. 

Kurvinen är ordförande för ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik samt med i ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer, ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet och ministerarbetsgruppen som övervakar reformen av den sociala tryggheten.

Samtidigt utnämnde statsrådet också statssekreterare för ministrarna. Politices licentiaten Maria Kaisa Aula fortsätter som finansministerns statssekreterare och politices magistern Tuomo Puumala som forsknings- och kulturministerns statssekreterare. Politices magistern Anna-Mari Vimpari fortsätter som statssekreterare för Centerns ministergrupp. 


Ytterligare information: Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, statsrådets kansli, tfn 040536 4821

Annika Saarikko Antti Kurvinen regeringen