Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 27.11.2023 10.07
Pressmeddelande 538/2023

Den 27 november 2023 öppnade statsrådets kansli ansökan om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande (totalt 200 000 euro). Ansökningsomgången baserar sig på utrednings- och forskningsplanen för 2023. Anslag kan sökas för ett projekt med temat ”globala förändringsfaktorer i den ekonomiska politiken och industripolitiken”. Ansökningstiden går ut den 10 januari 2024 kl. 16.

Olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar eller konsortier av dessa, får ansöka om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet. Besluten om upphandling av utrednings- och forskningsprojekt fattas så snart som möjligt efter att ansökningstiden har gått ut.

Ansökningsannonsen, anvisningar och ansökningshandlingar samt ytterligare information finns på webbplatsen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Ansökan med bilagor lämnas in via det elektroniska ansöknings- och ärendehanteringssystemet.

Ytterligare information: ledande sakkunnig Sari Löytökorpi, statsrådets kansli, tfn 0295 160 187, fö[email protected]