Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.5.2022 10.29
Pressmeddelande 298/2022

Statsrådets kansli utlyste den 11 maj ett anslag på 150 000 euro för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Anslaget kan sökas för ett projekt som utreder hur reglerna och förfarandena för hantering av utgiftsutvecklingen inom de offentliga finanserna fungerar under olika ekonomiska förhållanden, till exempel under undantagsförhållanden såsom coronakrisen, och bland annat i samband med verkställandet av klimatpolitiken. Ansökningstiden går ut onsdagen den 8 juni 2022 kl. 16.

Ansökningsomgången baserar sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2022.

Olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar eller konsortier av dessa, får ansöka om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet. Besluten om upphandling av utrednings- och forskningsprojekt fattas så snart som möjligt efter att ansökningstiden har gått ut.

Ansökningsannonsen, anvisningar och ansökningshandlingar samt ytterligare information finns på webbplatsen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Ansökan med bilagor ska lämnas in via det elektroniska ansöknings- och ärendehanteringssystemet senast den 8 juni 2022 kl. 16.

Ytterligare information: Sari Löytökorpi, ledande sakkunnig, statsrådets kansli. tfn 0295 160 187, fö[email protected]