Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Storbritannien och EU inleder förhandlingarna om sin framtida relation

Statsrådets kommunikationsavdelning 27.1.2020 12.19
Pressmeddelande 32/2020

Förenade kungariket Storbritannien och Irland (nedan Storbritannien) lämnar Europeiska unionen när utträdesavtalet träder i kraft den 1 februari 2020. Genom utträdesavtalet avvecklas, på ett organiserat sätt, allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU. Samtidigt inleds en övergångsperiod, som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden fortsätter EU:s och Storbritanniens relation enligt gällande EU-bestämmelser.

Under övergångsperioden har Storbritannien fortfarande de rättigheter och skyldigheter som medlemsstater har. Det enda betydande undantaget är att Storbritannien inte längre deltar i EU:s beslutsfattande, och inte heller i EU-organens verksamhet. Under övergångsperioden ska Storbritannien med andra ord följa EU:s grundfördrag och lagstiftning. Landet ingår i EU:s inre marknad och tullunionen. Den fria rörligheten för människor, varor och tjänster gäller under hela 2020. 

I utträdesavtalet fastställs endast villkoren för Storbritanniens utträde. Det innehåller inga bestämmelser om EU:s och Storbritanniens framtida relation. Genom utträdesavtalet tryggas rättigheter och ställning för de EU-medborgare som bor i Storbritannien när övergångsperioden går ut, och på motsvarande sätt brittiska medborgares ställning i EU-länder. Utträdesavtalet säger däremot inget om villkor för handel eller uppehållsrätt för personer som flyttar mellan EU och Storbritannien efter övergångsperioden.

EU:s och Storbritanniens framtida relation

EU och Storbritannien måste förhandla om sin relation skilt på varje område och den nya relationen måste sättas i kraft inom övergångsperioden, det vill säga under 2020.

På grund av Storbritanniens krav kommer den framtida relationen att bli betydligt mer distanserad än EU-medlemskapet. Tidsramen för förhandlingarna är absolut, eftersom lagen om godkännande av Storbritanniens utträdesavtal inte tillåter att övergångsperioden förlängs. Därför kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge den 1 januari 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta.

Den framtida relationen inom handeln ska grunda sig på ett frihandelsavtal. Fastän man får till stånd ett omfattande frihandelsavtal kommer fördelarna inte att motsvara fördelarna på EU:s inre marknad. Trots avtal kommer det att uppstå hinder i handeln mellan EU och Storbritannien den 1 januari 2021. Endast på den inre marknaden kan handeln vara fullständigt fri.