Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU effektiviserar skyddet av sina medborgare

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.10.2023 18.10
Pressmeddelande
Statsminister Orpo och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez i Granada 6.10.2023

EU-ländernas stats- och regeringschefer, som sammanträdde i Granada i Spanien den 6 oktober, gjorde ett gemensamt uttalande om EU:s prioriteringar för de kommande åren. I uttalandet framhävs behovet av att garantera EU-medborgarnas säkerhet och den ekonomiska och sociala välfärden.

”EU måste vara en starkare geopolitisk aktör. Det innebär att EU stärker sin ekonomiska bas, främjar konkurrenskraften, är en föregångare inom ren energi och stärker sin säkerhet och sitt försvar”, sade statsminister Petteri Orpo vid toppmötet.

Vid Europeiska rådets informella möte i Granada inledde stats- och regeringscheferna arbetet med en mer ingående strategisk agenda för 2024–2029. I uttalandet från mötet tas upp förutom utgångspunkter också andra aktuella frågor.

EU-ländernas stats- och regeringschefer upprepade sitt löfte om att stödja Ukraina och det ukrainska folket så länge som det behövs. De bekräftade också att EU:s kandidatländer har en framtid som EU-medlemmar. EU:s utvidgning ses som en geostrategisk investering i fred, säkerhet och välstånd.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli