Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ländernas ledare diskuterade utmaningar inom jordbruket och ekonomin

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.3.2024 17.27 | Publicerad på svenska 25.3.2024 kl. 12.53
Pressmeddelande
Pääministeri Opro puhuu tiedotustilaisuudessa puhujan korokkeella. Taustalla Suomen ja EU:n liput.
Bild: EU rådet

På dagordningen för Europeiska rådets andra mötesdag fredagen den 22 mars stod stödet till jordbrukarna i EU-länderna och Ukrainas spannmålsexport. Till dagens program hörde också eurotoppmötet och EES-ländernas jubileumsmöte.

Europeiska rådet diskuterade utmaningarna inom jordbruket och jordbrukarnas bekymmer. EU-ländernas ledare konstaterade att unionens egen livsmedelsproduktion är central med tanke på livsmedelstrygghet och den gemensamma jordbrukspolitiken. Jordbrukarna måste garanteras stabila och förutsebara villkor. EU-ländernas ledare vill snabbt lätta jordbrukarnas administrativa börda och trygga en skälig försörjning genom att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelkedjan. På dagordningen stod också tryggandet av spannmålsexporten från Ukraina till länder utanför EU, för att Ukraina ska få de inkomster landet till varje pris behöver, utan att det påverkar EU-ländernas jordbrukares försäljning. 

”Vi gav kommissionen kraftfulla anvisningar om snabba stödåtgärder till jordbrukarna som befinner sig i svår situation. Deras administrativa börda måste lättas, deras utkomst och livsmedelsförsörjningen tryggas”, sade statsminister Petteri Orpo. 

I samband med Europeiska rådet hölls också eurotoppmötet där alla EU-länder deltog. Mötet diskuterade euroområdets ekonomiska och finansiella situation, och konstaterade att då inflationen avstannar finns det förutsättningar för en fortsatt successiv återhämtning. EU-ländernas ledare uppmanade eurogruppen att bevaka situationen uppmärksamt. Insatserna för att stärka hushållens motståndskraft och konkurrenskraft fortsätter. 
 
Europeiska rådet hade ett gemensamt möte med statsministrarna från de tre EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Mötet hölls för att uppmärksamma Europeiska ekonomiska samarbetsområdets 30-årsjubileum. EES-avtalets grundföresats är att utvidga EU:s inre marknad till EES-länderna. Finland anser att EES-länderna hör till EU:s viktigaste partner i arbetet för ett starkare, mer välmående och konkurrenskraftigt Europa.
 
Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli