Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottets möte den 12 juni 2015

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.6.2015 9.42
Pressmeddelande 305/2015

Vid sitt möte den 12 juni behandlade EU-ministerutskottet som ett led i förberedelserna inför rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte den 15–16 juni bl.a. kommissionens förslag om att verkställa interna förflyttningar av asylsökande. Ministerutskottet diskuterade även kommissionens strategi för den digitala inre marknaden.

EU-ministerutskottet fastställde att sådana interna förflyttningar med hjälp av vilka asylsökande kan flyttas från ett EU-land till ett annat i enlighet med regeringsprogrammet ska bygga på frivillighet. Finland är trots det redo att behandla kommissionens förslag om temporära åtgärder som binder medlemsstaterna och som innebär att asylsökande kan flyttas från Italien och Grekland till andra medlemsländer, Finland medräknat. Finland förutsätter att sådana åtgärder är exceptionella, tidsmässigt och kvantitativt begränsade och att de klart grundar sig på förfaranden vid humanitärt nödläge i enlighet med grundfördraget. Enligt ministerutskottet finns det också flera frågor i anslutning till förslaget som bör avgöras när förslaget behandlas. När rådet fattar beslut om förslaget, eventuellt med kvalificerad majoritet, fastställer Finland sin egen ståndpunkt utifrån landets helhetsintresse.

EU-ministerutskottet diskuterade även EU:s strategi för den digitala marknaden. Finland stöder strategins mål om att stärka förutsättningarna för digital tillväxt och undanröja hinder för den inre marknaden. Utgångspunkten för regleringen bör vara att möjliggöra nya affärsmodeller, särskilt bör överreglering undvikas. De förändringar som digitaliseringen kräver bör beaktas genomgående på alla EU:s politik- och lagstiftningsområden. 

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför mötena i miljörådet den 15.6, rådet (jordbruk och fiske) den 16.6 och rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 18–19 juni.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 315, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 -537 07 33, statsrådets kansli