Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-ministerutskottet diskuterade coronarestriktionerna, ekonomin och EU-redogörelsen

Statsrådets kommunikationsavdelning 18.9.2020 11.05 | Publicerad på svenska 18.9.2020 kl. 15.16
Pressmeddelande 590/2020

På agendan för EU-ministerutskottets möte fredagen den 18 september stod bland annat en lägesrapport om åtgärderna vid EU:s inre gränser med anledning av coronapandemin. Därtill diskuterade ministerutskottet reformen av direktivet om nät- och informationssäkerhet samt beslutet om egna medel, som hänför sig till den lösning i fråga om budgetramen och återhämtningsinstrumentet som Europeiska rådet enades om i juli. Ministerutskottets möte avslutades med en diskussion med EU-kommissionär Jutta Urpilainen.

EU-ministerutskottet fick en lägesrapport om begränsningarna i rörelsefriheten vid EU:s inre gränser i samband med coronapandemin. Medlemsländerna beslutar själva om begränsningarna, vilket innebär att de nationella reserestriktionerna varierar. Finland hör till den krympande grupp medlemsländer som till alla eller vissa delar bedriver gränskontroll vid de inre gränserna på grund pandemin. Allmänna rådet har för avsikt att diskutera samordningen den 22 september utifrån kommissionens rekommendation av den 4 september 2020.

Ministerutskottet behandlade också förslaget till rådets beslut om systemet för EU:s egna medel samt läget i fråga om behandlingen av förslaget. I samband med att Europeiska rådet i juli enades om ett återhämtningspaket enades det också om ett nytt system för egna medel. Efter att rådet har antagit beslutet om egna medel ska rådets generalsekreterare delge medlemsländerna beslutet för ratificering.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om den reform av direktivet om nät- och informationssäkerhet som Europeiska kommissionen berett. Finland strävar efter att påverka kommissionens nya direktivförslag på förhand så att nivån på dataskyddet och datasäkerheten i Europa fortsättningsvis utvecklas så att regleringen följer digitaliseringen av samhällets centrala tjänster och förtroendet för digitala verksamhetssätt ökar.

Ministerutskottet tog också del av en översikt över det tal som Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll i onsdags om tillståndet i unionen och av en översikt över kommissionens arbetsprogram för 2021. Huvudbudskapet i von der Leyens tal var att en grön och digital omställning är allt mer angelägen för att ta Europa ut ur coronakrisen.

Som avslutning på dagens möte diskuterade EU-ministerutskottet aktuella frågor med EU-kommissionär Jutta Urpilainen. Diskussionen var ett led i ministerutskottets orientering om omfattande EU-politiska frågor i samband med att regeringen bereder sin EU-redogörelse. Redogörelsen ska lämnas till riksdagen i början av 2021.
  
Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli