Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade EU:s säkerhetsåtaganden gentemot Ukraina

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.11.2023 10.30 | Publicerad på svenska 17.11.2023 kl. 15.11
Pressmeddelande

Vid sitt möte fredagen den 17 november diskuterade EU-ministerutskottet EU:s framtida säkerhetsåtaganden gentemot Ukraina. Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför nästa veckas fyra rådsmöten.

EU har berett åtaganden för Ukrainas säkerhet sedan juli 2023. Avsikten är att EU-ländernas stats- och regeringschefer ska få en lägesrapport om beredningen vid Europeiska rådets möte i december. Finland står orubbligt bakom Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet. Finland anser att EU:s kraftiga, samstämmiga och ambitiösa insatser till stöd för Ukraina bör fortsätta och dessutom utökas. EU måste ge Ukraina mer långsiktiga utsikter för stöd och förbättra förutsägbarheten i hjälpen till landet. Antagandet av säkerhetsåtagandena bidrar till detta mål och stärker säkerheten i Europa. Finland anser att de tio stödformer som fastställts av Europeiska utrikestjänsten utgör en ändamålsenlig utgångspunkt och ram för fortsatt arbete med EU:s säkerhetsåtaganden. Finland förhåller sig öppet till de föreslagna stödformerna och till utvecklingen av åtgärder i anslutning till dem.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:
•    jordbruks- och fiskerådet den 20 november
•    utrikesrådet (utvecklingsfrågor) den 21 november
•    rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 23–24 november
•    informellt möte med jämställdhetsministrarna den 23–24 november.

Jordbruks- och fiskerådet ska enas om rådets slutsatser om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden. Rådet diskuterar fastställandet av fiskemöjligheter i Atlanten och Nordsjön och bereder beslutsfattandet i december 2023. Dessutom diskuterar rådet fastställandet av fiskemöjligheter för 2024 i Medelhavet och Svarta havet.

Utöver aktuella frågor kommer utvecklingsministrarna att diskutera Team Europe-verksamheten i svåra situationer i Afrika. Dessutom berättar kommissionen om Global Gateway Forum som ordnades i Bryssel i oktober. Ministrarna ska också diskutera med Världsbankens generaldirektör Ajay Banga över video.

Ministrarna med ansvar för utbildningsfrågor kommer att anta rekommendationer om faktorerna för framgångsrik digital utbildning och om ett bättre undervisningsutbud i digitala färdigheter på utbildningsområdet. Dessutom antar ministrarna slutsatser om utbildningens bidrag när det gäller att stärka gemensamma europeiska värden och demokratiskt medborgarskap.

Ministrarna med ansvar för ungdomsfrågor ska anta slutsatser om effekterna av psykiska problem på europeiska unga och om hanteringen av problemen. De ska även anta slutsatser om integrering av ungdomspolitik i EU:s beslutsprocesser. Ministrarna med ansvar för kulturfrågor kommer att anta slutsatser om att stärka den kulturella och kreativa dimensionen av den europeiska datorspelssektorn. Ministrarna med ansvar för idrottsfrågor kommer att anta slutsatser om kvinnor och jämställdhet inom idrotten.

Jämställdhetsministrarna samlas till ett informellt möte för att diskutera utmaningarna med att förebygga våld mot kvinnor, särskilt när det gäller datainsamling och stödtjänster för våldsoffer. Ett annat tema är former av våld som håller på att bli vanligare, till exempel våld på nätet.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.