Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade EU:s verktygslåda för hantering av hybridhot

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.10.2023 11.14 | Publicerad på svenska 20.10.2023 kl. 14.09
Pressmeddelande

Teman för EU-ministerutskottets möte den 20 oktober var utnyttjandet av EU:s verktygslåda för hantering av hybridhot, EU:s eventuella utvidgning och förslaget till direktiv om inkomstbeskattning för företag. Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför tre rådsmöten nästa vecka.

EU-ministerutskottet fick en översikt över skadegörelserna mot kritisk infrastruktur i Östersjön, och diskuterade hur de möjligheter som EU erbjuder kan utnyttjas efter hand som situationen utvecklas och utredningen framskrider. Händelserna berör särskilt tre EU-länder, och gasledningen Balticconnector är en del av EU:s gemensamma infrastruktur. EU har en verktygslåda för hantering av hybridhot, som färdigställdes i december 2022. Den möjliggör gemensamma åtgärder av olika slag i hybridsituationer. Finland aktiverar verktygslådan och kommer till att börja med förmedla en lägesbild till EU-partner.

EU-ministerutskottet diskuterade EU:s utvidgning utifrån en lägesrapport. Europeiska kommissionen väntas anta sitt årliga utvidgningspaket i november, och rådets slutsatser om utvidgningen ska antas i allmänna rådet i december. Frågan tas även upp vid Europeiska rådets decembermöte. Europeiska rådet kommer också att fastställa ramarna för diskussionen om unionens interna förberedelser inför en eventuell utvidgning. Kommissionen kommer att publicera ett meddelande i frågan under våren 2024.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om det förslag till direktiv om inkomstbeskattning för företag i Europa som kommissionen lade fram i september. Syftet med det så kallade BEFIT-direktivet är att förenkla samfundsbeskattningen på EU:s inre marknad och på så sätt förbättra företagens konkurrenskraft. Detta ska ske genom att upprätta enhetliga regler för beräkning av samfundsskattebasen för koncerner som är verksamma på den inre marknaden. Finlands ståndpunkter blir offentliga efter att ärendet har behandlats vid statsrådets sammanträde.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför kommande veckas rådsmöten:
•    Jordbruks- och fiskerådet (den 23–24 oktober)
•    Utrikesrådet (den 23 oktober)
•    Allmänna rådet (den 24 oktober)

Jordbruks- och fiskerådet ska besluta om fiskemöjligheterna i Östersjön för 2024. På agendan står också förberedelserna inför årsmötet i Iccat (fiske av tonfisk), förslaget till ändring av ramdirektivet om avfall när det gäller matsvinn samt läget på jordbruksmarknaden mot bakgrund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Utrikesrådets huvudteman är Rysslands anfallskrig mot Ukraina, läget i Armenien och Azerbajdzjan samt läget i Israel och dess närområden. Dessutom ska ministrarna diskutera åtminstone läget i Sahel, Kosovo och Serbien samt Kina.

Allmänna rådet ska förbereda Europeiska rådets oktobermöte (den 26–27 oktober) och fortsätta sin rättsstatsdialog. Rådet kommer också att ta del av ett meddelande från kommissionen om demografiska förändringar i Europa samt av det spanska ordförandeskapets muntliga rapport om framstegen i fråga om den föreslagna ändringen av förordningen om EU:s språkregler.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.