Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade EU-toppmöten och kommissionens arbetsprogram för 2024

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.10.2023 10.19 | Publicerad på svenska 25.10.2023 kl. 13.54
Pressmeddelande
Finlands och EU:s flaggor

Vid sitt möte den 25 oktober fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför Europeiska rådets möte och eurotoppmötet i oktober. Dessutom fastställde ministerutskottet regeringens prioriteringar i fråga om Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2024.

På agendan för Europeiska rådets möte i Bryssel den 26 och 27 oktober står Ukraina, läget i Mellanöstern, halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen, ekonomiska frågor, migration och aktuella frågor med anknytning till yttre förbindelser. Enligt Finland är det viktigt att det starka stödet till Ukraina fortsätter. Finland anser också att det är viktigt att verkställa sanktionerna mot Ryssland på ett effektivt sätt och att förhindra kringgående av sanktionerna. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har visat att Europas försvarsförmåga, resiliens och gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik behöver stärkas. Finland anser att EU bör visa enhet och handlingskraft också för att lugna konflikten i Mellanöstern. Finland främjar en hållbar tillväxtpolitik där utgångspunkten är att förbättra EU-ländernas offentliga finanser, bidra till deras hållbara skuldsättning och stärka den ekonomiska och monetära unionens resiliens. Unionens ekonomiska framgång och konkurrenskraft ska bygga på en fungerande inre marknad. Kommissionens förslag i fråga om halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen ligger inte i linje med Finlands mål. Finland anser att finansieringsbehoven ska sättas i prioritetsordning i första hand genom omfördelningar av finansieringen. När det gäller migrationen anser Finland att den migrationspakt som är under behandling måste färdigställas, att kontrollen av de yttre gränserna måste effektiviseras och att samarbetet med ursprungs- och transitländerna måste förbättras. Finland stöder också omfattande åtgärder för att stärka EU:s krisberedskap samt omsorgsfulla förberedelser inför klimatmötet COP28.

Vid eurotoppmötet, som hålls i samband med Europeiska rådet den 27 oktober, diskuteras det ekonomiska läget i euroområdet och samordningen av den ekonomiska politiken. Dessutom tar mötet del av ett sammandrag av eurogruppens arbete för att utveckla framtidens europeiska finans- och kapitalmarknader och av förberedelserna inför en digital euro.

EU-ministerutskottet fastställde också regeringens prioriteringar i fråga om Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2024. Riktlinjen är ett led i det arbete enligt regeringsprogrammet som syftar till att Finlands ståndpunkter ska bildas snabbare och Finlands påverkansarbete och föregripande inflytande inom EU ska stärkas. Regeringens huvudsakliga prioriteringar i kommissionens arbetsprogram för 2024 är

•    kommissionens meddelande om klimatmål för 2040 (kommissionens väntas lägga fram sitt förslag i januari–mars 2024)
•    kommissionens meddelande om reformer och politiköversyn inför utvidgningen (kommissionens väntas lägga fram sitt förslag i april–juni 2024)
•    strategin för den europeiska försvarsindustrin (kommissionens väntas lägga fram sitt förslag i januari–mars 2024).

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.