Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade Europeiska rådet och jubileumstoppmötet EU–Asean

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.12.2022 11.08 | Publicerad på svenska 13.12.2022 kl. 17.38
Pressmeddelande

EU-ministerutskottet enades i dag om riktlinjerna inför Europeiska rådets möte den 15 december och jubileumstoppmötet EU–Asean den 14 december. Ministerutskottet fick också en översikt över hur tillgångar som frysts med stöd av sanktionerna mot Ryssland används för återuppbyggnadsarbete i Ukraina.

På Europeiska rådets agenda står Ukraina och Ryssland, energi och ekonomi, säkerhet och försvar, det södra grannskapet och yttre förbindelser.

Finland anser att det är viktigt att EU fortsätter att reagera kraftfullt, effektivt och samstämmigt på Rysslands invasion av Ukraina. Finland stöder strävandena att ställa Ryssland och dess representanter till svars för konsekvenserna av det olagliga anfallskriget, bland annat när det gäller att ersätta de skador som kriget orsakat. EU och dess internationella partner ska så snabbt som möjligt utreda och precisera vilka metoder enligt EU-rätt och internationell rätt som kan tillämpas för att få Ryssland att betala adekvat skadestånd. Då Ryssland fortsätter sin aggression bör EU konsekvent påföra Ryssland ytterligare sanktioner.

Finland betonar att EU:s starka politiska, finansiella och militära stöd och humanitära bistånd till Ukraina bör fortsätta och dessutom utökas. Finland stöder kommissionens förslag att bevilja Ukraina 18 miljarder euro i makroekonomiskt stöd 2023. Finland anser att det är viktigt att EU agerar i enad front vad gäller tillgodoseendet av Ukrainas finansieringsbehov.

Enligt Finland är det viktigt att man på EU-nivå snabbt reagerar på problemen på energimarknaden. Finland förhåller sig öppet till olika alternativ för att sänka energipriserna och minska osäkerheten och riskerna på marknaden. Diskussionen kring ekonomiska frågor i Europeiska rådet fokuserar bland annat på sätt att stärka den ekonomiska resiliensen.

När det gäller säkerhets- och försvarsfrågor kommer Europeiska rådet bland annat att bedöma genomförandet av den strategiska kompassen. För Finland är det viktigt att EU har fokuserat förutom på krishanterings- och utbildningsinsatser också i allt högre grad på stöd för medlemsländernas försvar, på utveckling av de militära kapaciteterna och den europeiska försvarsindustriella och försvarstekniska basen och på unionsmedborgarnas säkerhet. EU:s sammanhållning är viktig när det gäller att bemöta cyber- och hybridhot.

Europeiska rådet ska föra strategiska diskussioner om EU:s relationer till länderna i det södra grannskapet och till Förenta staterna. Europeiska rådet kommer eventuellt också att diskutera EU:s utvidgningspolitik och komma överens om att ge Bosnien och Hercegovina status som kandidatland.

Syftet med det första toppmötet mellan EU och Sydostasiatiska nationers förbund Asean är att stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och Asean och att dra upp riktlinjer för ett närmare samarbete. Avsikten är att diskutera särskilt globala och regionala säkerhetsfrågor, ekonomiskt samarbete och handelssamarbete samt hållbar utveckling, inklusive den gröna och digitala omställningen. 

Finland anser att toppmötet är ett viktigt led i det strategiska partnerskap som man enades om 2020. Samarbete med regionen Indiska oceanen/Stilla havet är en klar geopolitisk prioritet för EU. Den främjas av närmare förbindelser med Asean och dess medlemsländer.

Ytterligare information: Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Rami Kurth, kommunikationsexpert (EU-ärenden), tfn 050 465 7963, statsrådets kansli