Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade Europeiska rådets möte och eurotoppmötet

Statsrådets kommunikationsavdelning
9.12.2020 11.06 | Publicerad på svenska 9.12.2020 kl. 15.41
Pressmeddelande 772/2020

Vid sitt möte onsdagen den 9 december fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför Europeiska rådets decembermöte (10–11.12) och eurotoppmötet (11.12). På Europeiska rådets dagordning står coronapandemin, klimatförändringar, säkerhet och yttre förbindelser. I samband med Europeiska rådet ska eventuellt också behandlas det återhämtningspaket som Europeiska rådet enades om i juli, i synnerhet den tillhörande så kallade rättsstatsmekanismen. Också läget i förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien är en fråga som eventuellt tas upp.

Finland understöder EU:s gemensamma kraftiga insatser för att besegra coronapandemin, såsom testnings- och karantänpraxis och ömsesidigt erkännande av tester. För Finland är det viktigt att unionens åtgärder inte begränsar en medlemsstats möjlighet att vid behov vidta annorlunda åtgärder än andra medlemsstater, om det är nödvändigt för att trygga folkhälsan och samhällets funktion.

Finland understöder en skärpning av EU:s utsläppsminskningsmål för 2030 från nuvarande minst 40 procent till minst 55 procent jämfört med 1990 års nivå. Målet bör i första hand nås genom minskade utsläpp. Dessutom bör målet vara i linje med det klimatneutralitetsmål som man enats om för 2050. 

Finland anser att det i syfte att skydda medborgarna är viktigt att utveckla myndigheternas förutsättningar att bemöta terrorism och andra föränderliga hot mot unionens inre säkerhet med respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. 

När det gäller yttre förbindelser kommer Europeiska rådet att behandla förbindelserna mellan EU och Turkiet samt situationen i östra Medelhavsområdet. Europeiska rådet ska också diskutera förbindelserna mellan EU och Förenta staterna samt bedöma behovet att förlänga de restriktiva åtgärder som införts med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.
Vid eurotoppmötet på fredag behandlas reformen av Europeiska stabilitetsmekanismen samt fördjupandet av bankunionen och kapitalmarknadsunionen. Mötet ska fastställa den överenskommelse om att stärka Europeiska stabilitetsmekanismen som eurogruppen nådde när den sammanträdde i utvidgad sammansättning i november. 

Dessutom enades EU-ministerutskottet om Finlands riktlinjer för förhandspåverkan i fråga om det meddelande om handelspolitiken som kommissionen väntas lägga fram i början av nästa år. Handelspolitiken spelar en viktig roll när det gäller att främja en hållbar tillväxt och konkurrenskraft i unionen.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands riktlinjer i fråga om initiativen om en europeisk hälsounion och en läkemedelsstrategi för Europa. Syftet med förslagen är att förbättra EU:s beredskap inför framtida hot mot hälsan, att garantera trygga läkemedel av hög kvalitet och att samtidigt stärka den europeiska läkemedelsindustrins globala konkurrenskraft. Finland förhåller sig positivt till båda initiativen.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli