Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade kommissionens förslag till förordningar om förpackningsavfall och om intyg om koldioxidupptag

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.1.2023 10.27 | Publicerad på svenska 30.1.2023 kl. 12.35
Pressmeddelande
Suomen ja Euroopan unionin liput

Fredagen den 27 januari fastställde EU-ministerutskottet statsrådets ståndpunkt i fråga om Europeiska kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall. Dessutom diskuterade ministerutskottet kommissionens meddelande om biologiskt nedbrytbar plast. Ministerutskottet fastställde också statsrådets ståndpunkt i fråga om kommissionens förslag till intyg om koldioxidupptag.

Syftet med kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall är att minska mängden onödiga förpackningar och öka återanvändningen av förpackningar. Enligt förslaget ska alla förpackningar kunna återvinnas från och med 2030. Statsrådets ståndpunkt blir offentlig efter statsrådets sammanträde.

Ministerutskottet diskuterade kommissionens meddelande om biologiskt nedbrytbara, biobaserade och komposterbara plaster, som har ett nära samband med förslaget till förordning om förpackningar och förpackningsavfall. Meddelandet är inte som sådant bindande för medlemsstaterna, utan det lägger grunden för kommissionens kommande initiativ. Statsrådet välkomnar meddelandet och betonar att betydelsen av bioekonomi och förnybara naturresurser ska beaktas i ramarna.

Kommissionen publicerade sitt förslag till förordning om intyg om koldioxidupptag den 30 november 2022. Syftet med förslaget till förordning är att skapa ett regelverk på EU-nivå för intyg om koldioxidupptag och att säkerställa högklassiga koldioxidupptag inom EU. Statsrådets ståndpunkt blir offentlig efter statsrådets sammanträde.

Ministerutskottet fastställde också ståndpunkterna inför jordbruks- och fiskerådets möte den 30 januari. Jordbruks- och fiskerådet ska diskutera marknadssituationen, särskilt mot bakgrund av Rysslands olagliga invasion av Ukraina. Finland anser att försörjningsberedskapen inom livsmedelssektorn och en tryggad livsmedelsförsörjning för befolkningen ska säkerställas i alla lägen.

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.

Ytterligare information: Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 302, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Jaakko Ranta, kommunikationsexpert, tfn 050 472 1684, statsrådets kansli