Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför toppmöten i Granada

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.10.2023 10.23 | Publicerad på svenska 3.10.2023 kl. 13.29
Pressmeddelande
Finlands och EU:s flaggor

Vid sitt möte tisdagen den 3 oktober fastställde statsrådets EU-ministerutskott Finlands ståndpunkter inför toppmöten som hålls i Spanien i slutet av veckan. På agendan stod också föregripande inflytande i EU:s klimatmål för 2040.

Det tredje mötet i den europeiska politiska gemenskapen ordnas torsdagen den 5 oktober i Spanien, som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Till detta möte i staden Granada är inbjudna förutom EU-ländernas stats- och regeringschefer och ledarna för EU-institutionerna också representanter för 20 andra europeiska länder. Finland anser att mötet främjar EU:s nära samarbete och utbyte av synpunkter med europeiska partner. Finland framhåller att mötet ska stärka hela Europas stöd till Ukraina. Finlands representant vid mötet är statsminister Petteri Orpo.

Vid det informella mötet i Europeiska rådet fredagen den 6 oktober inleder stats- och regeringscheferna en serie diskussioner om EU:s framtid. Efter Europaparlamentsvalet i juni 2024 ska stats- och regeringscheferna anta EU:s strategiska agenda för 2024–2029. Vid toppmötet i Granada ska bland annat stärkandet av Europas konkurrenskraft samt EU:s resiliens och försvarsförmåga diskuteras. Enligt regeringsprogrammet har Finland som mål att EU ska vara globalt stark och handlingskraftig och att unionen ska arbeta för medlemsstaternas och medborgarnas säkerhet, välbefinnande och ekonomiska intressen.

EU-ministerutskottet diskuterade också regeringens prioriteringar i fråga om EU:s klimatmål för 2040. Kommissionen väntas anta ett meddelande om detta i början av nästa år. Föregripande inflytande i kommissionens meddelande är viktigt eftersom meddelandet utgör grunden för mer detaljerade förslag med anknytning till EU:s klimatmål.

Ytterligare information: Jori Arvonen, understatssekreterare för Europafrågor, tfn 0295 16001, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.