Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Finanspolitiska ministerutskottet drog upp riktlinjer för de nästa stegen i fråga om Entimmeståget till Åbo

kommunikationsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.10.2023 18.08 | Publicerad på svenska 26.10.2023 kl. 10.07
Pressmeddelande

Onsdagen den 25 oktober diskuterade statsrådets finanspolitiska ministerutskott de nästa stegen i fråga om Entimmeståget till Åbo Ab. Ministerutskottet beslutade att inleda förhandlingar med kommunerna om byggandet av banavsnitt. Avsikten är att ansöka om EU-finansiering för en så stor andel av kostnaderna som möjligt.

Enligt regeringsprogrammet är avsikten att byggandet inleds på förbindelsesträckorna Esbo–Lojo och Salo–Kuppis. Som en del av investeringsprogrammet bereder sig staten på att inför byggnadsskedet kapitalisera ett bolag som samlar in finansiering med 460 miljoner euro. Utöver staten kan även kommunerna vara delägare i bolaget.

Det slutliga beslutet om att inleda byggandet fattas efter att förhandlingarna slutförts

Ytterligare information: Mikko Martikkala, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 040 708 3932, och Miikka Rainiala, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 05