Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Förberedelser inför Europeiska rådet och rättsstatsdialog på dagordningen för EU-ministrarnas möte

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.10.2021 12.09 | Publicerad på svenska 18.10.2021 kl. 15.14
Pressmeddelande 598/2021

På dagordningen för allmänna rådets möte i Luxemburg den 19 oktober står förberedelserna inför Europeiska rådets oktobermöte, den årliga rättsstatsdialogen och konferensen om Europas framtid. Europaminister Tytti Tuppurainen representerar Finland vid mötet.

EU-ministrarna diskuterar utkastet till slutsatser från Europeiska rådets möte den 21–22 oktober. Teman för Europeiska rådets möte är coronapandemin, digital omställning, höjda energipriser, migration, handel och yttre förbindelser.

”Vi har alla märkt att energipriserna har stigit. Det är viktigt att öka andelen förnybara energikällor och andra utsläppsfria energikällor i energimixen. Det skyddar oss också mot prischocker på längre sikt”, säger Europaminister Tuppurainen.

Allmänna rådet håller sin årliga rättsstatsdialog utifrån Europeiska kommissionens meddelande från juli. Fokus ligger på den allmänna delen i meddelandet. Rättsstatsdialogen fortsätter i november med landspecifika diskussioner.

”Åtgärderna för att stärka rättsstatsprincipen i Europa måste fortsätta. Demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna är grunden för all verksamhet i EU. De måste beaktas i all verksamhet i unionen och medlemsstaterna”, betonar Europaminister Tuppurainen.

Allmänna rådet får dessutom en lägesrapport om framstegen avseende konferensen om Europas framtid. Medborgardebatter pågår både på EU-nivå och i medlemsländerna. Konferensens följande plenarmöte ordnas den 22–23 oktober i Strasbourg och på distans.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare, tfn 0295 160 995, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733