Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Forsknings- och innovationsrådet behandlade programmet för hållbar tillväxt i Finland och genomförandet av FoUI-färdplanen

statsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 14.58 | Publicerad på svenska 10.5.2021 kl. 11.35
Pressmeddelande 287/2021
Kuvituskuva: tutkimus

Onsdagen den 5 maj samlades forsknings- och innovationsrådet till sitt andra möte i år under ledning av rådets vice ordförande, forsknings- och kulturminister Annika Saarikko. Vid mötet behandlades programmet för hållbar tillväxt i Finland ur forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens synvinkel samt framstegen i fråga om färdplanen för forskning, utveckling och innovation (FoUI).

FoUI-verksamheten utgör både ett delområde och en genomgående prioritering i programmet för hållbar tillväxt i Finland. Ungefär en tredjedel av finansieringen inom ramen för programmet kommer sannolikt att riktas till FoUI-verksamhet. Under sin diskussion konstaterade rådet att förutsättningarna för genomförande av programmet för hållbar tillväxt är goda.

Som helhet sett har man lyckats bra med att genomföra åtgärderna i FoUI-färdplanen under exceptionella förhållanden, och genomförandet framskrider enligt tidsplanen.  Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer godkände FoUI-färdplanen i april 2020. Under sommaren och hösten 2021 bereds en uppdatering av färdplanen i en process där man samråder på bred front med representanter för högskolor, näringslivet, FoUI-finansiärer och andra aktörer. Den nya versionen av FoUI-färdplanen behandlas i forsknings- och innovationsrådet i höst och godkänns av ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer.

Pilotförsök med den nya partnerskapsmodell som ingår i FoUI-färdplanen har genomförts i samarbete mellan Finlands Akademi och Business Finland. Partnerskapsmodellen har genomförts med hjälp av olika finansieringsformer, och år 2020 användes det sammanlagt över 230 miljoner euro till pilotförsök med modellen. De kompetenskluster och innovationsekosystem som uppstår i partnerskapen skapar ny kompetens samt affärsverksamhet som ska ge företagen möjligheter till hållbar tillväxt. Finlands Akademi och Business Finland har positiva erfarenheter av partnerskapsmodellen. Kvaliteten på ansökningarna har varit mycket hög, och både forskningsorganisationer och företag har varit mycket engagerade i ekosystemverksamhet och ekosystemutveckling. Finansieringsinstrumenten i Finlands Akademis och Business Finlands partnerskapsmodell har också lämpat sig för att bygga upp verkningsfulla partnerskap av mycket olika slag.

Vid sitt möte diskuterade forsknings- och innovationsrådet också utvecklingen av FoU-finansieringen i Finland och framhöll vikten av långsiktig och förutsägbar finansiering. Rådet betonade också den avgörande betydelse som den parlamentariska arbetsgrupp som ska tillsättas har med tanke på FoUI-verksamheten och Finlands framtid.

Ytterligare information: Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 998, och Erja Heikkinen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 101