Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Forsknings- och innovationsrådet drog upp riktlinjer för den fleråriga FoU-finansieringsplanen inför ramförhandlingarna

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.3.2024 13.47 | Publicerad på svenska 27.3.2024 kl. 13.55
Pressmeddelande

Forsknings- och innovationsrådet har dragit upp riktlinjer för den fleråriga planen för användning av forsknings- och utvecklingsfinansiering. Avsikten är att planen ska behandlas vid regeringens överläggningar om planen för de offentliga finanserna.

Rådet har diskuterat den fleråriga planen för användning av FoU-finansiering och dragit upp riktlinjer för den. Under diskussionen betonade rådet att ökad FoU-finansiering under de kommande åren påskyndar den ekonomiska tillväxten i och med att företagens och forskningsaktörernas FoU-verksamhet ökar kraftigt. Finansieringssatsningarna ger upphov till omfattande ny kunskap, hög kompetens, innovationer och lösningar på problem i samhället.

FoUI-aktörerna har önskat att finansieringen av forskning och utveckling skulle vara mer långsiktig. Syftet med den fleråriga planen är att bidra med ett långsiktigt perspektiv och förutsägbarhet i den offentliga FoU-finansieringen. Rådet framhöll betydelsen av FoU-finansiering för ekonomisk tillväxt, behovet av att öka och intensifiera samarbetet mellan olika FoU-aktörer samt forsknings- och teknikinfrastrukturers övergripande betydelse för investeringar och för att locka experter. Det är särskilt viktigt att de offentliga FoU-satsningarna sporrar företagen att öka sina egna FoU-investeringar som stärker deras affärsverksamhet och konkurrenskraft.

Regeringen ska under valperioden utarbeta en åttaårig plan för FoU-finansieringen och andra aspekter av FoUI-politiken. Planen anger de huvudsakliga riktlinjerna för finansieringen av FoU-verksamhet. Den bereds av en arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet. Forsknings- och innovationsrådet leder beredningen av planen. Beredningen fortsätter efter regeringens ramförhandlingar. Nationella strategiska FoU-val övervägs i en kontinuerlig process där särskilt förändringarna i omvärlden, aktörernas engagemang och ett starkt kunskapsunderlag bör beaktas.

Forsknings- och innovationsrådet är ett rådgivande organ inom statsförvaltningen. Rådet består av medlemmar av statsrådet och utomstående sakkunniga, och det har till uppgift att utveckla en forsknings- och innovationspolitik som stöder välfärd och bildning samt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt och konkurrenskraft.

Ytterligare information: Johanna Moisio, forsknings- och innovationsrådets generalsekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 625. E-postadresserna har formen [email protected].

Tutkimus- ja innovaationeuvosto