Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Förvaltningsdoktor Johanna Moisio blir generalsekreterare vid statsrådets kansli

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.2.2024 14.40
Pressmeddelande
Johanna Moisio
Bild: Sanna Kaesmae

Torsdagen den 22 februari utnämnde statsrådet förvaltningsdoktor Johanna Moisio till generalsekreterare vid statsrådets kansli för tiden 1 mars 2024–31 december 2027.

Befattningen är gemensam för statsrådets kansli och placerad vid strategiavdelningens enhet för planering av samhällspolitiken. Generalsekreteraren förordnas till forsknings- och innovationsrådets sekretariat för rådets mandatperiod.

För närvarande är Johanna Moisio verksamhetsledare vid Forskarförbundet. Hon har även verkat i flera uppgifter inom Akava, bland annat i Akavas och FOSU:s styrelser, som ordförande för Akavas kommitté för innovationer och tillväxt sedan 2022 och som FOSU:s ordförande för delegationen för universitetssektorn 2018–2021. Dessförinnan har Moisio varit verksam i högskole- och forskningspolitiska uppgifter vid undervisnings- och kulturministeriet. Moisio har disputerat i högskolepolitik vid Tammerfors universitet.

Forsknings- och innovationsrådet är ett rådgivande organ som tillsätts av statsrådet och som leds av statsministern. Rådet består av medlemmar av statsrådet och utomstående sakkunnigledamöter. Forsknings- och innovationsrådet ska stödja statsrådet vid utvecklandet och samordningen av en långsiktig och övergripande forsknings- och innovationspolitik. Rådet ska dessutom lägga fram initiativ till strategiska val inom sitt område, följa förändringarna i den nationella och internationella verksamhetsmiljön samt främja Finlandsbilden inom det forsknings- och innovationspolitiska området. Rådet ska också samordna och följa verkställigheten av lagen om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet samt beredningen och genomförandet av den fleråriga plan för finansieringen som avses i lagen, utarbeta initiativ och rekommendationer som gäller forsknings- och innovationspolitiken samt förslag om fördelningen av forsknings- och utvecklingsfinansieringen.

För att stödja rådets arbete tillsätts ett sekretariat med uppdraget som huvudsyssla. Sekretariatet består av en generalsekreterare och tre sakkunniga. Generalsekreteraren leder verksamheten vid forsknings- och innovationsrådets sekretariat. Generalsekreteraren ansvarar för planeringen och organiseringen av rådets arbete och för kontakterna med statsministern som är rådets ordförande och med rådets medlemmar.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 300, och Jouni Varanka, enhetschef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 177