Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

I Finlands plan för genomförande av FN:s årtionde för havsforskning är siktet inställt på de globala målen för hållbar utveckling

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.6.2022 14.52 | Publicerad på svenska 8.6.2022 kl. 9.49
Pressmeddelande 376/2022

Finlands plan för genomförande av FN:s årtionde för havsforskning presenteras onsdagen den 8 juni 2022. Målet är att stödja i synnerhet mål nummer 14 av FN:s globala mål för hållbar utveckling, dvs. att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

FN:s generalförsamling beslutade 2017 att FN ska ha ett årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling 2021–2030. Finlands plan för genomförande av årtiondet för havsforskning innehåller samma fokusområden som den globala planen. Målet är rena, friska och produktiva oceaner och hav.

Ett mål är också att samhället ska förstå havens egenskaper och kunna förbereda sig för förändringar i den marina miljön och skydda sig mot naturkatastrofer till havs. Ett ytterligare mål är att samhället ska förstå de marina ekosystemens och havens värde och att kunskap om havet ska användas i större utsträckning vid beslutsfattande. Alla bör ha jämlik tillgång till observationsmaterial och kunskap om havet och till havsrelaterad teknik.

I genomförandeplanen föreslås bland annat att det inrättas en särskild Östersjöpanel i Finland, att Finlands strategi för havsforskning uppdateras och att det i Finland inrättas en innovationsplattform för hållbar marin produktion, där aktörerna inom branschen, forskningen och förvaltningen kan samverka. Dessutom ska användningen av digital informationshantering stärkas och en digital version av Östersjön skapas genom att man utvecklar en helhet av modellsystem som beskriver Östersjön. En viktig del av målen är en handlingsplan för havskunskap som syftar till att öka kunskapen och förståelsen av oceanerna och haven.

Genomförandet av årtiondet för havsforskning bygger på statsrådets principbeslut om riktlinjer för havspolitiken från 2019 och statsrådets principbeslut om ett åtgärdsprogram för havspolitiken från 2022. Genomförandeplanen har beretts av den styrgrupp för FN:s årtionde för havsforskning som statsrådets kansli tillsatte den 2 juni 2021. Styrgruppens uppgift var att utarbeta ett förslag till Finlands deltagande i FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling och samordna genomförandet av det.

Finlands plan för genomförande av FN:s årtionde för havsforskning presenteras den 8 juni kl. 13 i Nationalmuseets auditorium (Mannerheimvägen 34, Helsingfors). Presentationen är öppen för publik och kan också ses i direktsändning på webben.

Ytterligare information: Jussi Soramäki, konsultativ tjänsteman, tfn +358 40 754 1898, statsrådets kansli