Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Immateriella rättigheter och deras situation i Finland granskades i utredning

Arbets- och näringsministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
10.3.2021 8.14
Pressmeddelande 151/2021

Att utveckla kompetensen om immateriella rättigheter samt utbildningssystemet, lagstiftningen och förvaltningen i branschen är viktigt för att stärka Finlands konkurrenskraft. Även om det har skett framsteg under de senaste åren och systemet för immateriella rättigheter står på en bra grund finns det en hel del att utveckla. Det är slutsatsen i en utredning som publicerades den 10 mars och som stöder beredningen av en ny strategi för immateriella rättigheter.

I utredningen granskades följande delområden:

  1. Kompetensen om immateriella rättigheter i företag
  2. Undervisningens nuläge och förvaltningens verksamhetsförutsättningar
  3. Domstolarnas verksamhet och marknadsdomstolens avgifter
  4. Utnyttjandet av immateriella rättigheter i högskolor och forskningsinstitut
  5. De industriella rättigheternas nationalekonomiska betydelse och värde
  6. Förändringsutmaningar i systemet för immateriella rättigheter med tanke på datahanteringen och infrastrukturen för upphovsrätt
  7. Utvecklingsbehov inom lagstiftningen

Ökad utbildning och rådgivning om immateriella rättigheter för företag

Enligt utredningen har små och medelstora företags kännedom och kunskap om immateriella rättigheter förbättrats under de senaste tio åren, men det finns en hel del att utveckla i synnerhet när det gäller identifieringen av rättigheternas strategiska betydelse. En metod för att förbättra situationen är att öka utbildningen och rådgivningen.

Utveckling behövs även inom arbetsfördelningen mellan ministerierna, lagstiftningen och forskningsorganisationernas förfaranden kring immateriella rättigheter. Även de frågor som gäller datahantering och upphovsrättens infrastruktur är i högsta grad aktuella under den kommande strategiperioden.

Ansvariga för utredningen, som genomfördes inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, är 4FRONT Oy, Teknologiska forskningscentralen VTT, KPMG samt Tuomas Takalo och Ari Hyytinen (Spillover Economics Oy).

De immateriella rättigheterna skyddar immateriell egendom såsom uppfinningar, verk och alster. Med immateriell egendom (IP eller Intellectual Property) avses sådan egendom som inte är fysisk eller konkret. Det kan vara fråga om till exempel en teknisk uppfinning eller metod, en produktform eller ett varumärke. Centrala immateriella rättigheter (IPR eller Intellectual Property Right) är upphovsrätter, mönsterrätter, varumärken, patent och nyttighetsmodeller (enklare version av patent).

Närmare information:

verkställande direktör Vesa Salminen, 4FRONT, 040 1252 370, [email protected],
Mikko Huuskonen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732, [email protected],
Tanja Müller, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7068, [email protected]