Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Jari Luoto blir chef för avdelningen för EU-ärenden

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.6.2022 13.38 | Publicerad på svenska 16.6.2022 kl. 16.07
Pressmeddelande 392

Statsrådet har utnämnt magistern i samhällsvetenskaper Jari Luoto till tjänsten som avdelningschef vid statsrådets kansli för tiden 1 september 2022–31 augusti 2027.

För närvarande är Luoto statsministerns understatssekreterare för Europafrågor. Dessförinnan har Luoto varit bland annat ambassadör i Schweiz (2014–2017) och i Brasilien (2010–2014) samt Östersjöambassadör (2008–2010). Dessutom har han tjänstgjort vid statsrådets kansli som statssekreterare för EU-ärenden (2006–2008), understatssekreterare för EU-ärenden (2003–2006) och statsministerns specialmedarbetare i EU-ärenden (1996–2003).

Avdelningen för EU-ärenden sköter statsrådets EU-sekretariat, som samordnar beredningen och behandlingen av ärenden som behandlas i ministerierna och avgörs inom Europeiska unionen. Till avdelningens uppgifter hör också ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag, samordning av dessa ärenden samt av ärenden som gäller fördrag och andra internationella förpliktelser som ska behandlas inom Europeiska unionen, skötseln av horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av Europeiska unionen samt utnämningsärenden som gäller Europeiska unionens institutioner.

Avdelningschefen leder avdelningens verksamhet och ansvarar för att uppgifterna sköts effektivt. Avdelningschefen har titeln statssekreterare för EU-ärenden.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 300