Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Kommissionen för hållbar utveckling inledde sin mandatperiod med diskussion om likabehandling

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.3.2024 15.34 | Publicerad på svenska 4.3.2024 kl. 15.43
Pressmeddelande

Vid sitt första möte under mandatperioden 2024–2027 diskuterade kommissionen för hållbar utveckling under ledning av statsminister Petteri Orpo främjandet av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering som utgångspunkt för hållbar utveckling. Kommissionen tillsattes i ny sammansättning vid statsrådets allmänna sammanträde den 22 februari 2024.

Likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering utgör kärnan i principen om att ingen ska lämnas utanför enligt FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. De är också förutsättningar för en lyckad hållbarhetsomställning. Den nya kommissionen för hållbar utveckling inledde sin mandatperiod med en temadiskussion om beröringspunkterna mellan statsrådets likabehandlingsarbete och kommissionens strategi, och om kommissionens möjligheter att främja likabehandling i vår vardag, som en del av en socialt hållbar utveckling.

”Ett starkt, jämlikt och inkluderande samhälle stärker den övergripande säkerheten och resiliensen och utgör grunden för hållbar utveckling. I kommissionen för hållbar utveckling arbetar vi tillsammans för att ge både de nuvarande och kommande generationerna möjlighet att leva ett bra liv. Vi arbetar målinriktat, och arbetet är viktigt i både nationellt och globalt hänseende. Det är lätt att känna sig entusiastisk”, sade kommissionens ordförande, statsminister Petteri Orpo, vid mötet.

Under mandatperioden 2024–2027 består kommissionen för hållbar utveckling av sammanlagt 120 medlemmar, ersättare och permanenta sakkunniga. Ordförande är statsminister Petteri Orpo, och hans ställföreträdare är idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist, jord- och skogsbruksminister Sari Essayah och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen. Saana Ylikruuvi från gruppen De ungas Agenda 2030 och Antti Herlin från Tiina och Antti Herlins stiftelse är vice ordförande.

Finlands kommission för hållbar utveckling är ett påverkansforum som varit verksamt utan uppehåll sedan 1993. Kommissionen för samman ett flertal olika aktörer i syfte att främja hållbarhetsomställningen genom praktiskt samarbete. Statsrådet tillsätter kommissionen för fyra år i sänder. Under den kommande mandatperioden fortsätter kommissionen att genomföra sin nya strategi från 2022. Dessutom syftar kommissionen till att göra hållbar utveckling till en allt mer integrerad del av den nationella politiken och till att öka medvetenheten om bästa praxis såväl nationellt som internationellt.

Ytterligare information: Taru Savolainen, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 040 535 8622