Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Målen för havspolitiken under Finlands EU-ordförandeskap

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 20.9.2019 12.10 | Publicerad på svenska 23.9.2019 kl. 19.00
Nyhet

EU:s integrerade havspolitik (Integrated Maritime Policy) är av central betydelse när det gäller att bygga en hållbar framtid för Europa. Såväl i egenskap av EU-ordförandeland som i andra internationella sammanhang strävar Finland efter att aktivt påverka i frågor som gäller förvaltning, skydd och hållbar användning av haven. Ett av målen för Finlands EU-ordförandeskap är att sammanställa slutsatser från Europeiska unionens råd om EU:s gemensamma riktlinjer för prioriteringar för havspolitiken.

Slutsatser om havspolitiken har sammanställts senast 2017. Då låg fokus på frågor kring blå tillväxt. Målet är att de nya slutsatserna innefattar åtminstone sambandet mellan klimatförändringar och världshaven, frågor som rör hållbar blå ekonomi och specialfrågor som rör den arktiska regionen. EU:s havspolitik diskuteras i gruppen Ordförandeskapets vänner (den integrerade havspolitiken) som enligt planen ska sammanträda fyra gånger under Finlands EU-ordförandeskap.

Varför är det så viktigt med havsområdenas välmående och de åtgärder som vidtas inom EU:s integrerade havspolitik för att upprätthålla välmåendet? Haven täcker 71 procent av jordens yta och de marina ekosystemen skapar förutsättningar för många ekonomiska och miljömässiga tjänster som är livsviktiga för människor. Haven utsätts dock ständigt för ett allt större tryck. Uppvärmning till följd av klimatförändringen, nedsmältning av havsisen, försurning, nedskräpning, minskad biologisk mångfald, eutrofiering och överfiske är exempel på hot som man kan finna en lösning på genom konkret globalt samarbete. Finland vill vara med om att utveckla detta samarbete som har som mål att främja hållbar utveckling av våra hav.

Ytterligare information: Jussi Soramäki, konsultativ tjänsteman, tfn +358 40 754 1898, och Nina Brander, specialsakkunnig, tfn +358 40 823 8492, statsrådets kansli