Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Minister Adlercreutz i Berlin: I det rådande världspolitiska läget behöver vi ett starkare och mer konkurrenskraftigt EU

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.1.2024 18.41
Pressmeddelande
Ministeri Adlercreutz ja Saksan eurooppa- ja ilmastoministeri Anna Lührmann Berliinissä. Seisovat vierekkäin ja hymyilevät.
Tysklands minister för Europafrågor och klimatfrågor Anna Lührmann och minister Anders Adlercreutz

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besökte Berlin den 30 januari. På programmet stod bland annat ett möte med Tysklands minister för Europafrågor och klimatfrågor Anna Lührmann och andra högnivåmöten.

Ministrarna Adlercreutz och Lührmann behandlade många aktuella EU-ärenden. De diskuterade bland annat läget i fråga om halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram. De diskuterade också den så kallade Ukrainafaciliteten på 50 miljarder euro, som har lagts fram som en del av halvtidsöversynen. På ministrarnas agenda stod också utvecklandet av EU:s inre marknad och betydelsen av rättvis konkurrens, unionens utvidgning samt energi- och klimatfrågor.

”I det rådande världspolitiska läget behöver vi ett starkare och mer konkurrenskraftigt EU. Vi bör fokusera på våra styrkor, särskilt på att utveckla den inre marknaden. Vi måste återgå till normala regler om statligt stöd så snart som möjligt, för att trygga EU:s styrka och konkurrenskraft. Vi får inte äventyra den jämlika inre marknaden, som utgör en stark grund för unionen”, säger minister Adlercreutz.

Fokus i diskussionen låg också på att främja säkerheten i Europa och rättsstatsprincipen. Ett annat viktigt tema var stödet till Ukraina i dess försvarskamp mot Rysslands olagliga anfallskrig.

”Europeiska rådet måste vid sitt möte den 1 februari nå en politisk överenskommelse om Ukrainafaciliteten och det långsiktiga stödet till landet. Vi måste också beslutsamt stärka den europeiska försvarsindustrins kapacitet och påskynda produktionen av ammunition. Det är också mycket viktigt att processen utifrån Ukrainas fredsinitiativ fortsätter och får så bred uppbackning som möjligt”, säger minister Adlercreutz.

I Berlin träffade minister Adlercreutz också Anton Hofreiter, ordförande för tyska förbundsdagens EU-utskott, Heiko Thoms, statssekreterare med ansvar för Europafrågor vid finansministeriet och Jörg Kukies, statssekreterare med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor och Europafrågor vid förbundskanslerns kansli.

Dessutom träffade minister Adlercreutz företrädare för Friedrich Naumann-stiftelsens direktion. Stiftelsen arbetar för frihet och demokrati.

Ytterligare information: Crista Grönroos, specialmedarbetare, tfn 050 441 4257, och Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 302, statsrådets kansli