Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Minister Tuppurainen träffar Portugals statssekreterare för Europafrågor Antunes i Helsingfors

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.2.2023 16.18
Pressmeddelande
Statssekreterare Antunes och minister Tuppurainen
Statssekreterare Antunes och minister Tuppurainen

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen och Portugals statssekreterare för Europafrågor Tiago Antunes träffas i Helsingfors torsdagen den 2 februari. De ska diskutera bland annat förberedelserna inför Europeiska rådets extra möte i februari samt säkerhetsfrågor.

Minister Tuppurainen och statssekreterare Antunes ska behandla agendan för Europeiska rådets extra möte, som hålls i Bryssel den 9 februari. På agendan står EU:s ekonomiska situation och konkurrenskraft samt åtgärder för att hantera migrationen. Tuppurainen och Antunes ska även diskutera stödet till Ukraina under landets försvarskamp mot Rysslands anfallskrig, energisäkerheten, läget för EU:s utvidgningsförhandlingar och rättsstatsfrågor.

Statssekreterare Antunes besöker också bland annat centrumbiblioteket Ode, Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot och Utrikespolitiska institutet i Helsingfors.

Minister Tuppurainen och statssekreterare Antunes är kolleger i rådskonstellationen allmänna rådet, som bland annat förbereder Europeiska rådets möten och behandlar frågor som rör EU:s utvidgning och rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Emilia Tervonen, specialmedarbetare, tfn 050 516 1035, och Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160302, statsrådets kansli