Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ministerarbetsgrupp ska samordna coronaåtgärder

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.12.2021 14.56
Pressmeddelande 763/2021

Vid sitt allmänna sammanträde den 30 december tillsatte statsrådet en ministerarbetsgrupp med uppgift att tväradministrativt samordna de åtgärder som vidtas med anledning av coronapandemin och säkerställa informationsutbytet.

Ministerarbetsgruppen ska i egenskap av regeringens beredningsorgan behandla politiska linjeval och ståndpunkter. Dessutom ska gruppen behandla beredningen av ärenden som avgörs vid statsrådets allmänna sammanträde och beredningen av tväradministrativa ärenden som avgörs vid det ministerium som saken gäller. Regeringen fattade beslut om att inrätta ministerarbetsgruppen vid sina förhandlingar den 21 december 2021.

Ministerarbetsgruppens ordförande är familje- och omsorgsminister Krista Kiuru. Övriga medlemmar är

social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen
finansminister Annika Saarikko
kommunminister Sirpa Paatero
arbetsminister Tuula Haatainen
näringsminister Mika Lintilä
undervisningsminister Li Andersson
forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen
justitieminister Anna-Maja Henriksson (ersättare: minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist)
inrikesminister Krista Mikkonen
miljö- och klimatminister Emma Kari
statsminister Sanna Marin (ersättare: statssekreterare Henrik Haapajärvi).

De övriga ministrarna deltar i ministerarbetsgruppens arbete när ärenden som hör till den berörda ministerns ansvarsområde behandlas.

Avdelningschef Satu Koskela (SHM) utses till arbetsgruppens generalsekreterare.

Varje ministerium utser en ledande tjänsteman till ministerarbetsgruppens sekretariat. Social- och hälsovårdsministeriets, finansministeriets, arbets- och näringsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets, inrikesministeriets och justitieministeriets kanslichefer är permanenta sakkunniga i ministerarbetsgruppen.

Ytterligare information: Henrik Haapajärvi, statssekreterare, henrik.haapajarvi (at) gov.fi , statsrådets kansli