Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Minister Tuppurainen och ambassadörer från EU-länder diskuterade bekämpning av hatretorik, hatbrott och antisemitism

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.12.2019 15.39
Pressmeddelande 675/2019

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen och ambassadörer från EU-länder och kandidatländer till EU sammanträdde i dag i Helsingfors för att diskutera hur hatretorik, hatbrott och antisemitism kan bekämpas. Diskussionen visade klart att dessa fenomen är ett problem överallt i Europa. Europeiskt samarbete och utbyte av god praxis är av största vikt när det gäller att bekämpa fenomenen.

I sitt inledningsanförande lyfte minister Tuppurainen fram en oroväckande trend, normaliseringen av rasistisk hatretorik i politiska anföranden.

”Politiker och andra offentliga personer uttrycker sig på ett sätt som var otänkbart bara för några år sedan. Det finns all anledning att oroa sig för en framtida normalisering av antisemitisk retorik. Vi får inte fästa oss vid klatschiga populistiska röster som gör en uppdelning mellan goda och dåliga medborgare, mellan oss och dem, mellan vänner och fiender. Det undergräver den demokratiska och öppna politiska debatten och ger radikalisering och extremism fotfäste i samhället. Vi måste alla göra större insatser för att förebygga intolerans, rasism och främlingsfientlighet”, konstaterade minister Tuppurainen.

Ministern redogjorde för att EU grundar sig på respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Dessa värden är dock ingen självklarhet, och därför har ett av målen för Finlands EU-ordförandeskap varit att stärka dem. Respekt för dessa värden har garanterat historiens längsta oavbrutna fredstid i Europa. Vi måste lära oss av vår historia för att undvika att upprepa samma misstag.

”Hågkomst innebär inte bara att vi minns, utan också att vi håller minnet levande för att inte låta oss glömma de fasor som hänt tidigare. För att fullständigt kunna förstå nuet och bygga en bättre framtid är det ytterst viktigt att vi är medvetna om och förstår det förflutna”, säger minister Tuppurainen.

Under diskussionen framhävdes också vikten av att dela med sig av god praxis. Det är fråga om ett fenomen som berör hela Europa. Även utbildning ansågs ha en viktig roll. Till exempel demokratiska värderingar, mediekompetens, tolerans, kritiskt tänkande och förmåga att lösa konflikter är sådana frågor som vi måste bli undervisade i för att lära oss behärska dem.

”Vi föresätter oss att tillsammans bekämpa antisemitism och all slags diskriminering. De europeiska värdena förutsätter att vi kontinuerligt arbetar för rättsstaten och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna”, säger minister Tuppurainen.

I mötet, som sammankallats av minister Tuppurainen, deltog 25 representanter för EU-länder och kandidatländer till EU samt Israels ambassadör Dov Segev-Steinberg och flera experter på området.

Ytterligare information: Harri Sivula, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 589, och Emilia Tervonen, specialmedarbetare, tfn 050 552 0676, statsrådets kansli