Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ministerier inrättade en samarbetsgrupp för att samordna bekämpningen av coronaepidemin vid gränsövergångsställena

Social- och hälsovårdsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
13.7.2020 20.47 | Publicerad på svenska 14.7.2020 kl. 10.44
Pressmeddelande 489/2020

Regeringen drog den 13 juli i ett skriftligt förfarande upp riktlinjer för ministeriernas gemensamma arbetsgrupp som ska sörja för hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena.

Regeringen bereder sig på ökade passagerarvolymer vid gränsövergångsställena, och syftet med beslutet är därmed att så effektivt som möjligt bekämpa spridningen av smitta i samband med att trafiken ökar.

Enligt 7 § i lagen om smittsamma sjukdomar hör den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt den rikstäckande beredskapen för störningar inom hälso- och sjukvården och ledarskapet i dessa situationer till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. 

I enlighet med detta har social- och hälsovårdsministeriet omedelbart tillsatt en myndighetsarbetsgrupp som ska säkerställa ett smidigt samarbete mellan myndigheterna och olika aktörer när det gäller att bekämpa coronaepidemin vid gränsövergångsställena.

Medlemmar i arbetsgruppen är utöver social- och hälsovårdsministeriet åtminstone inrikesministeriet, utrikesministeriet, kommunikationsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverket, Transport- och kommunikationsverket Traficom och Finavia. I samarbetsgruppens arbete deltar också sådana representanter för regionförvaltningsmyndigheten och för kommuner som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar vid gränsövergångsställena. Även representanter för Villmanstrands flygplats deltar i tillämpliga delar.

Social- och hälsovårdsministeriet utarbetar en plan för att säkerställa hälsosäkerheten vid platserna för inresa och leder arbetet för att genomföra planen. Varje ministerium, myndighet och annan aktör svarar för genomförandet av planen utifrån sitt ansvarsområde och sin behörighet. Familje- och omsorgsministern leder samarbetet mellan ministrarna.

Under coronapandemin har det krävts många olika åtgärder vid gränserna. Ett flertal olika aktörer har deltagit i verksamheten inom ramen för den lagstiftning som gäller dem. Man har kommit överens om samarbetet i enskilda fall i olika nätverk och vid behov har handräckning använts. Den arbetsgrupp som nu tillsatts fortsätter samordningen av myndighetssamarbetet vid gränserna när det gäller bekämpning av coronaepidemin. 

Samarbetsgruppens uppgifter och mandattid fastställs närmare i beslutet om tillsättande. Verkställighetsuppgifterna kvarstår hos de behöriga myndigheterna, men samarbetsgruppen säkerställer att inget tillfälle att bekämpa epidemin vid gränsövergångsställena går obemärkt förbi.

Ytterligare information: Pekka Tulokas, arbetsgruppens ordförande, beredskapsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821