Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ministrarna med ansvar för EU-frågor diskuterar rättsstatsprincipen i Polen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.2.2024 14.07 | Publicerad på svenska 19.2.2024 kl. 14.22
Pressmeddelande

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 20 februari. På dagordningen står rättsstatsprincipen i Polen och förberedelserna inför Europeiska rådets möte i mars. Initiativet till diskussion om rättsstatsprincipen har kommit från Polen. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet.

På allmänna rådets agenda står på Polens initiativ en översikt över rättsstatsprincipen i landet. Polen har för avsikt att presentera sin handlingsplan för att avsluta rättsstatsförfarandet och de åtgärder som redan vidtagits inom ramen för planen. Vid mötet fattas inga beslut om sakinnehållet. När det gäller rättsstatsfrågor kommer Finland att fortsätta på sin långsiktiga linje och framhålla vikten av att genomföra rättsstatsprincipen och åtgärder för bekämpning av korruption i EU.

”Jag är mycket nöjd över att vår viktiga, uppskattade EU-partner Polen tillsammans med kommissionen beslutsamt har gått in för att lösa problemen med rättsstatsprincipen. Det är fint att se att de planerade reformerna verkligen förbättrar rättssystemets tillstånd. Jag önskar Polen framgång i att genomföra reformerna”, säger minister Adlercreutz.

På Europeiska rådets agenda den 22–23 mars står Ukraina, säkerhet och försvar samt Mellanöstern. På agendan står också andra teman, bland annat den europeiska planeringsterminen, beredningen av den strategiska agendan samt aktuella frågor med anknytning till yttre förbindelser. Finland anser att det är viktigt att EU fortsätter att reagera på Rysslands militära aggression mot Ukraina med kraftiga, effektiva och samstämmiga insatser. Finland betonar att EU:s starka stöd till Ukraina bör fortsätta och dessutom utökas. Regeringen fastställer senare närmare ståndpunkter inför Europeiska rådets möte.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Andreas Elfving, specialmedarbetare, tfn 050 310 0274, och Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 302