Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets möte och får lägesrapporter om situationen i Polen och Ungern

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.12.2021 14.53 | Publicerad på svenska 14.12.2021 kl. 9.13
Pressmeddelande 726/2021

EU:s ministerråd för allmänna frågor sammanträder i Bryssel den 14 december. Europaminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

På dagordningen står förberedelser inför Europeiska rådets möte den 16–17 december. Europeiska rådet kommer att behandla covid-19-pandemin, krishantering och resiliens, energipriser, yttre förbindelser samt processen för strategisk utvärdering och styrning av säkerhets- och försvarssamarbetet, som går under namnet ”strategisk kompass”. Ministrarna ska diskutera utkastet till Europeiska rådets slutsatser.

Allmänna rådet får lägesrapporter om de förfaranden mot Polen och Ungern som baserar sig på artikel 7 i EU-fördraget (respekt för EU:s gemensamma värden). Finland fortsätter att påverka för att säkerställa att man håller fast vid EU:s gemensamma värden. Demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna är grunden för all verksamhet i EU.

På dagordningen står också kampen mot antisemitism. EU:s byrå för grundläggande rättigheter presenterar sin färska rapport om ämnet.

Allmänna rådet fortsätter sin diskussion om EU:s utvidgning. Avsikten är att godkänna slutsatserna om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen.

På dagordningen står även konferensen om Europas framtid, den europeiska planeringsterminen för den ekonomiska politiken och prioriteringarna i EU:s lagstiftningsarbete 2022.

Dessutom presenterar den blivande ordförandeskapstrion (Frankrike, Tjeckien och Sverige) rådets kommande 18-månadersprogram.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, Saara Pokki, specialmedarbetare, tfn 050 478 6363, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli