Statsrådet och ministerierna Media

Statsminister Marin träffade EU-ledare i Bryssel

Statsrådets kommunikationsavdelning 6.2.2020 17.17 | Publicerad på svenska 6.2.2020 kl. 17.47
Pressmeddelande 56/2020

Statsminister Sanna Marin redogjorde för Finlands viktigaste ståndpunkter i förhandlingarna om EU:s budgetram vid sitt enskilda möte med Europeiska rådets ordförande Charles Michel torsdagen den 6 februari. Statsminister Marin träffade ordförande Michel i Bryssel, där hon också samtalade med Europeiska kommissionens verkställande vice ordförande Frans Timmermans och EU-kommissionären Jutta Urpilainen.

Charles Michel, som leder förhandlingarna om budgetramen, har enskilda möten med EU-ländernas stats- och regeringschefer före Europeiska rådets extra möte den 20 februari. Avsikten är att Europeiska rådet då enas om EU:s nästa budgetram, det vill säga långtidsbudgeten för 2021–2027. Ordförande Michel för de föregripande bilaterala diskussionerna utifrån det så kallade förhandlingspaket som Finland utarbetat under sitt EU-ordförandeskap. I detta utkast beaktas alla medlemsländers ståndpunkter jämlikt – där redogörs således inte för Finlands nationella målsättningar.

”Det utkast som det finländska ordförandeskapet berett utgör en god grund för fortsatta förhandlingar. Finland ser det som viktigt att budgetramen stöder EU:s omställning till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp”, sade statsminister Marin.

I de fortsatta förhandlingarna lägger Finland tonvikten bland annat på finansieringen av utvecklingen av landsbygden, stöden till forskning och innovation samt sammankopplingen av EU-medel och rättsstatsprincipen.

Statsminister Marin och vice ordförande Frans Timmermans diskuterade den europeiska gröna given och EU:s klimatmål.

”Vi diskuterade den europeiska gröna giv som kommissionen lagt fram. Det är fråga om åtgärder som möjliggör en rättvis omställning till en koldioxidsnål ekonomi för att begränsa den globala uppvärmningen”, sade statsminister Marin.

”Vid Europeiska rådets decembermöte beslutade vi att se till att EU blir klimatneutralt senast 2050. Som ett led i det arbetet bereder kommissionen en skärpning av utsläppsminskningsmålet för 2030. Jag berättade att Finland understöder förslaget om att skärpa målet till 55 procent”, konstaterade statsminister Marin.

Statsminister Marin och vice ordförande Timmermans diskuterade också den kommande EU-skogsstrategi som bereds av kommissionen.

”Finland vill starkt påverka innehållet i strategin, så att skogarnas betydelse för rekreation och bevarande av den biologiska mångfalden och som kolsänkor och källor för ekonomisk verksamhet ska beaktas på ett övergripande sätt”, sade statsminister Marin.

Statsminister Marin träffade också EU-kommissionär Jutta Urpilainen i Bryssel. De diskuterade framför allt unionens Afrikastrategi, som utarbetas under ledning av Urpilainen, och mera allmänt inledandet av kommissionens arbete.

”I Finland utarbetar vi i enlighet med regeringsprogrammet vår egen Afrikastrategi. Det är ändamålsenligt att försöka skapa en så bred kontaktyta som möjligt mellan det arbete som utförs i EU och Finlands målsättningar”, konstaterade statsminister Marin.  

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli