Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Policy Brief: Förändringar i rymdmiljön innebär nya säkerhetsutmaningar för Finland

FörsvarsministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
7.1.2020 9.00
Pressmeddelande 2/2020

Tisdagen den 7 januari 2020 publicerades en Policy Brief-artikel om de viktigaste förändringarna i rymdmiljön och deras effekter på Finlands nationella säkerhet. I artikeln analyseras geopolitiseringen av rymden och den arktiska regionens växande betydelse. I artikeln tas dessutom upp utmaningar som anknyter till bland annat territorialövervakning och försörjningsberedskap. Dessa utmaningar går bäst att hantera genom att fördjupa de internationella partnerskapen och ta hänsyn till Finlands egna strategiska intressen.

Rymdmiljön genomgår stora förändringar. Nya statliga och privata aktörer har kommit in i rymdbranschen. Rymden har blivit allt tillgängligare i och med den tekniska utvecklingen och de minskade kostnaderna. Samtidigt har den kvantitativa och kvalitativa utvecklingen av rymdtekniken gjort det allt svårare att följa och lokalisera satelliter och ökat trängseln och konkurrensen i rymden. Den allt större mängden rymdskrot är ett växande hot. Trots avtalsbaserad multilateral reglering återspeglas den skärpta konkurrensen mellan stormakterna också i rymden, och beväpningen av rymden framskrider. Satellitbaserade kommunikations- och navigationssystem är allt mer sårbara för både cyberattacker och signalstörningar.

I Policy Brief-artikeln betonas särskilt tre aspekter med tanke på Finlands rymdsäkerhet.

  1. Den arktiska regionens ökande utsatthet för konkurrensen mellan stormakterna kommer att återspeglas även i konkurrensen i rymdmiljön. Samtidigt kommer den industriella och logistiska utvecklingen i Arktis att öka trycket på att ta fram hållbara och störningsfria logistiska lösningar och rymdbaserade system som stöder dessa.
  2. De tekniska framstegen innebär både nya möjligheter och nya utmaningar för territorialövervakningen. Ur Finlands synvinkel innebär detta bättre möjligheter för andra att få en lägesbild av Finland, men också nya nationella lösningar för territorialövervakning. När det gäller rymden kommer det att bli ännu svårare att skapa en lägesbild. För Finland innebär beväpningen av rymden och utvecklingen av ny övervaknings- och spionteknik tydliga utmaningar.
  3. Med tanke på den nationella försörjningsberedskapen är det väsentligt att Finland till exempel kan delta i och producera mervärde för viktiga europeiska och transatlantiska projekt. Det är också viktigt att den europeiska marknaden utvecklas i framtiden, så att Europa inte ska bli överkörd av Förenta staterna, Ryssland och Kina när det gäller att utveckla kapaciteten.

Policy Brief-artikeln är ett led i projektet Avaruuden uuden toimintaympäristön turvallisuusulottuvuudet ja liiketoiminta (AVAUS), som huvudsakligen genomförs av Meteorologiska institutet. I projektet deltar också Demos Helsinki, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Utrikespolitiska institutet, Isaware Oy och Reaktor Oy. Projektet leds av Ari-Matti Harri, som är chef för Meteorologiska institutets enhet för rymdforskning och observationsteknologier.

Projektet genomförs inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019.

Ytterligare information: Mika Aaltola, direktör, Utrikespolitiska institutet, tfn +358 94 327 701, mika.aaltola(at)fiia.fi, Pekka Appelqvist, professor, försvarsministeriet, tfn +358 295 140 360, pekka.appelqvist(at)defmin.fi