Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen: propositionen om transport av farliga ämnen har beretts väl

Statsrådets kommunikationsavdelning
11.10.2021 10.41 | Publicerad på svenska 22.10.2021 kl. 12.11
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen berömmer propositionen om transport av farliga ämnen för att den är åskådlig och begriplig. Trots den i övrigt höga kvaliteten brister propositionen dock när det gäller bedömningen av miljökonsekvenserna.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser det vara positivt att den relativt tekniska propositionen om transport av farliga ämnen har åskådliggjorts med exempel och statistiska uppgifter, varvid ärendet konkretiseras också för den som är mindre insatt i ämnet. Propositionen har över lag beretts väl och motsvarar huvudsakligen anvisningarna för lagberedningen. 

Myndighetskonsekvenserna för Transport- och kommunikationsverket har bedömts exemplariskt väl. Även om propositionens konsekvensbedömning sammantaget är omfattande, finns det likväl vissa brister.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att man i propositionen bör bedöma vilka negativa miljökonsekvenser som kan förhindras effektivare än tidigare genom den nya regleringen. Propositionen saknar en miljökonsekvensbedömning, trots att den förutses ha en positiv inverkan på miljöns tillstånd. I propositionen kunde man exempelvis beskriva konsekvenskedjor, hur grundvattenområdena hålls rena eller hur läckage av farliga ämnen kan förhindras effektivare än tidigare.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett ett utlåtande om utkastet till proposition om transport av farliga ämnen. 

Rådet anser att utkastet till proposition i huvudsak motsvarar anvisningarna för bedömning av författningsförslagens konsekvenser. Rådet rekommenderar att propositionsutkastet kompletteras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas.

Mer information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Meri Virolainen, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 050 523 2426.