Statsrådet och ministerierna Media

Frankrikes Europaminister Amélie de Montchalin besöker Finland

Statsrådets kommunikationsavdelning 21.8.2019 10.33 | Publicerad på svenska 21.8.2019 kl. 12.58
Pressmeddelande 407/2019
Bild: Antoine Lamielle

Frankrikes Europaminister Amélie de Montchalin besöker Helsingfors torsdagen den 22 augusti. Under dagen ska hon träffa Europaminister Tytti Tuppurainen och utrikesminister Pekka Haavisto. Under mötena diskuteras målen för Finlands ordförandeskap samt övrig aktuell EU-politik.

Ministrarna de Montchalin och Tuppurainen är kolleger i EU:s ministerråd för allmänna frågor. Under hösten kommer ministerrådet för allmänna frågor att behandla bland annat EU:s kommande fleråriga budgetram (2021-2027), frågor som gäller rättsstatsprincipen samt EU:s utvidgning. Ett av målen för Finlands EU-ordförandeskap är att slutföra förhandlingarna om budgetramen så att Europeiska rådet ska kunna nå enighet i frågan före utgången av året. Under sitt ordförandeskap förespråkar Finland också en genomgripande diskussion om rättstatsprincipen. När det gäller utvidgningen ska EU-medlemsländerna i oktober fatta beslut om anslutningsförhandlingar ska inledas med Nordmakedonien och Albanien.

Ytterligare ska ministrarna diskutera EU:s roll som global klimatledare samt stärkandet av EU:s konkurrenskraft och sociala dimension.  

Ytterligare information: Matti Niemi, specialmedarbetare, tfn 045 679 1717, Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, statsrådets kansli