Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Frankrikes begäran om bistånd behandlades vid EU-ministerutskottets skriftliga förfarande

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.11.2015 12.58
Pressmeddelande 610/2015

EU-ministerutskottet behandlade vid sitt skriftliga förfarande tisdagen den 17 november Frankrikes begäran enligt bestämmelsen om ömsesidigt bistånd mellan EU-länderna (FEU 42.7) om solidaritet gentemot Frankrike mot hela Europas fiende.

EU-ministerutskottet konstaterade att EU är en säkerhetsgemenskap, vars betydelse framhävs i hotfulla situationer mot Europa. Klausulen om ömsesidigt bistånd har en stark politisk och principiell betydelse och den är ett uttryck för solidariteten mellan medlemsländerna.

EU-ministerutskottet fastställde att Finland har beredskap och vilja att visa sin solidaritet gentemot Frankrike i enlighet med grundfördragen och deras anda. Finland agerar på det sätt som vi önskar att andra agerar gentemot oss. Finland stöder Frankrike med till buds stående medel. Ärendet behandlas på nytt när Frankrike har framfört en mer konkret begäran.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 315, Anna-Kaisa Heikkinen, specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 040 7483 867, Jari Haapiainen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 406, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli