Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens år 2020 – regeringens årsberättelse lämnades till riksdagen

Statsrådets kommunikationsavdelning
29.4.2021 14.15
Pressmeddelande

Den 29 april lämnade statsrådet till riksdagen årsberättelsen för 2020 om regeringens verksamhet och skötseln av statsfinanserna.

Vuosittain laadittavassa vuosikertomuksessa on tiedot hallituspolitiikan toteuttamisesta, ministeriöiden toiminnasta, julkisesta taloudesta, toimenpiteistä eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta sekä valtion yhtiöomistuksesta. 

Vuosikertomus 2020 sisältää tiedot hallitusten kokoonpanoista, keskeiset tunnusluvut hallituksen työskentelystä, ministerien työnjaot, vuoden 2020 koronavirustilannetta kuvaavan jakson sekä tietoa lainvalmistelusta valtioneuvostossa. Kertomuksessa esitetään katsaus kestävän kehityksen tilasta Suomessa sekä siinä kuvataan hallitusohjelman jäsennyksen mukaisesti hallituksen keskeiset politiikkakokonaisuudet. 

Kertomuksessa on valtiokokonaisuuden taloudellista asemaa selvittävä katsaus, jossa on kootusti tietoa valtion talousarviotalouden sekä valtion liikelaitosten ja rahastojen tuotoista, kuluista ja varallisuusasemasta. Kertomus sisältää tiedot myös valtiokokonaisuuden taseen ulkopuolisista vastuista. Lisäksi käsitellään tarkemmin mm. valtion talousarviota, kehyksiä EU:n ja Suomen välisiä rahavirtoja. Selvitykset annetaan myös valtionvelasta, valtiontalouden riskeistä sekä verotuksesta. 

Kertomuksessa on myös katsaukset valtion henkilöstöön, toimitiloihin, ICT-hankkeisiin ja valtion yhtiöomistukseen. Kertomuksessa tarkastellaan lyhyesti myös kuntataloutta sekä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja.

Hallituksen vuosikertomus 2020
Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liite 4 Valtion yhtiöomistus

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 sekä hallituksen vuosikertomuksen päätoimittaja Assi Salminen p. 0295 160 215, valtioneuvoston kanslia