Statsrådet och ministerierna Media

Riksarkivets databas sotasurmasampo kompletteras med uppgifter om striderna i Vierumäki 1918

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.7.2020 12.09
Pressmeddelande 476/2020

Databasuppgifter om personer som dött i det finska inbördeskriget har sammanställts sedan 1998.

Databasuppgifter om personer som dött i det finska inbördeskriget har sammanställts sedan 1998. I november 2019 offentliggjorde Riksarkivet den nya databasen Sotasurmasampo, som ersatte den tidigare databasen Krigsdöda i Finland 1914–1922. Som ett led i detta arbete beställde statsrådets kansli av Riksarkivet i slutet av 2019 en arkivutredning i syfte att skapa klarhet i vad man utifrån dokumentkällor vet om striderna i Vierumäki under inbördeskriget 1918, och vad källorna berättar om hur många som begravts i Vierumäki. Gravarna ligger i fabriksområdet för företaget Versowood Oy. Utredningen publiceras den 8 juli 2020 på Riksarkivets webbplats.

Arkivutredningen har gjorts av FM Ilkka Jokipii och FM Ville-Pekka Kääriäinen. Forskningsdirektören Päivi Happonen och generaldirektören Jussi Nuorteva har lett utredningsarbetet, som inleddes vid Riksarkivet i början av mars 2020. 
Vid Riksarkivet pågår också en arkivutredning om fånglägret i Hennala. Databasen Sotasurmasampo kompletteras med uppgifter från denna arkivutredning i januari 2021.

Ytterligare information: forskningsdirektör Päivi Happonen, [email protected], tfn 050 468 8762, Riksarkivet och ledande sakkunnig Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, tfn 0295 160 220, statsrådets kansli