Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) - ordlistan finns i termbanken Valter

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.9.2018 13.17
Nyhet

Slafordlistan finns nu i statsrådets öppna termbank Valter (valter.fi). Ordlistan innehåller centrala ord, uttryck och fraser som förekommer i finska lagtexter samt rekommendationer till deras motsvarigheter på svenska.

Ordlistan ingår i handboken Svenskt lagspråk i Finland – Ruotsinkielinen lakikieli (Slaf).

Ordlistan riktar sig i första hand till dem som bereder, skriver och översätter förslag till lagar och andra författningar och till dem som ansvarar för och producerar svenska myndighetstexter inom statsförvaltningen. Slaf är också en utmärkt handbok för andra som skriver och översätter texter med anknytning till lag och förvaltning.

Ordlistan har utarbetats inom Statsrådets svenska språknämnd och bygger på de ordlistor som ingått i tidigare upplagor av Slaf. I ordlistan finns nu cirka 1 589 ord, uttryck och fraser och arbetet med uppdateringen av ordlistan fortsätter.

Ordlistan finns tillgänglig även som pdf-fil i Statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto och i författningsdatabasen Finlex.

Ordlistan finns också som öppna data som kan laddas ner.

Materialet har publicerats i formatet Term Base eXchange (TBX).

Statsrådets termbank Valter