Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

En tydlig text för fram budskapet och sparar allas tid

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.5.2016 13.23
Nyhet

Statsrådets kansli publicerade i dag den 17 maj en nätpublikation till stöd för skribenter inom den offentliga förvaltningen (Hyvin suunniteltu, puoliksi kirjoitettu – apuneuvoja tekstintekijälle).

Anställda inom den offentliga förvaltningen skriver stora mängder olika typer av texter, bland annat författningar, anvisningar, promemorior, rapporter, pressmeddelanden, texter för webben och tal. Avsikten är att ge anvisningar, förmedla information till stöd för beslutsfattandet och informera om förvaltningens verksamhet och beslut. En del av texterna är riktade till andra sakkunniga, en del till medierna eller medborgarna.

Nätpublikationen uppmuntrar till en tydlig kommunikation. Skribenterna bör tänka på syftet med texten och vem den är riktad till. Redan det gör det lättare att skriva tydligare och begripligare texter. Tydliga texter bidrar till att göra allas arbete effektivare och förbättrar växelverkan mellan förvaltningen och medborgarna.

Hyvin suunniteltu, puoliksi kirjoitettu – apuneuvoja tekstintekijälle. Statsrådets kanslis publikationsserie 6/2016

Ytterligare information: Kaisamari Kuhmonen, enhetschef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 297 och Rauni-Sisko Peltola, translator, statsrådets kansli, 0295 160 760