Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rapport: Rysslands utrikespolitik har förändrats, Finland måste satsa på sin motståndskraft och på samarbete

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.8.2016 10.08
Pressmeddelande 347/2016

Enligt en färsk rapport av en expertgrupp vid Utrikespolitiska institutet använder Ryssland mer aggressiva medel än tidigare för att uppnå sina utrikespolitiska målsättningar. Rysslands förändrade verksamhet kräver av Finland en ny slags beredskap, och rapporten erbjuder en detaljerad riskanalys och åtgärdsrekommendationer till stöd för detta.

I rapporten Rysslands föränderliga roll i Finlands närområden granskas förändringen i Rysslands utrikespolitik samt analyseras förändringens inverkan på Finland.

Rysslands förvaltningssystem, baserat på inofficiella maktnätverk, är tätt sammanvävt med landets utrikespolitik. Rysslands utrikespolitiska målsättningar har under en längre tid varit oföränderliga, konstateras det i rapporten, men under de senaste åren har medlen att uppnå målsättningarna blivit mer aggressiva.

I rapporten analyseras mer ingående följderna av Rysslands förändrade verksamhet och dess inverkan på Finlands närområden vad gäller energipolitik, arktisk politik samt den säkerhetspolitiska omgivningen i Östersjön. Inom energipolitiken kan man observera en geoekonomisk verksamhetsmodell som skapar beroendeförhållanden, inom det arktiska området spelar säkerhetsaspekter en allt större roll i Rysslands verksamhet och i Östersjöområdet har riskpotentialen aktiverats, konstateras det i rapporten.

I rapporten listas de centrala risker som Rysslands förändrade beteende förorsakar samt presenteras praktiska åtgärdsrekommendationer för hur Finland bör handskas med dessa risker. Med en granne som Ryssland, som är inrikespolitiskt oberäknerlig och skapar spänningar i de internationella förhållandena, är det viktigt för Finland att utveckla sin samhälleliga motståndskraft och satsa på internationellt samarbete.

Rapporten har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2015.

Rapporten Rysslands föränderliga roll i Finlands närområden

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi/sv

Ytterligare information: Toivo Martikainen, forskningskoordinator, Utrikespolitiska institutet, tfn 09 432 7724; Katri Pynnöniemi, äldre forskare, Utrikespolitiska institutet, tfn 09 432 7754 samt Sinikukka Saari, specialforskare, utrikesministeriet, tfn 0295 351 883