Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsminister Marin deltar i Europeiska rådets möte

Statsrådets kommunikationsavdelning
21.5.2021 16.10 | Publicerad på svenska 24.5.2021 kl. 12.58
Pressmeddelande 330/2021

Statsminister Sanna Marin deltar i ett extra möte i Europeiska rådet i Bryssel måndagen den 24 och tisdagen den 25 maj. Teman för mötet är EU:s klimatåtgärder, bekämpningen av coronapandemin, förbindelserna mellan EU och Storbritannien samt yttre förbindelser.

Vid sitt möte kommer EU-ländernas stats- och regeringschefer att se över det aktuella läget i fråga om samordningen av EU:s insatser mot coronapandemin och diskutera EU:s åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. EU har satt upp ambitiösa klimatmål för 2030 och 2050. För närvarande bereder Europeiska kommissionen detaljerade förslag om hur målen ska nås. I enlighet med slutsatserna från december 2020 har EU-ländernas stats- och regeringschefer nu för avsikt att diskutera vilka ytterligare riktlinjer för beredningen av förslagen som ska läggas fram för kommissionen.

När det gäller yttre förbindelser kommer stats- och regeringscheferna att föra en strategisk diskussion om Ryssland. Dessutom diskuterar de förbindelserna mellan EU och Storbritannien. Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien trädde i kraft vid ingången av maj.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli